پرسش و پاسخ های گروه مشاوره

 • چطور دخترم را کنترل کنم که کتاب های مناسب انتخاب کند؟

  پرسش:دختری 13 ساله دارم که نماز و روزه را انجام می دهد؛ اما حجابش کامل نیست. امسال تابستان در کتابخانه شهر ثبت نام کرده است. در کتابخانه کتاب های مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها مناسبِ سنّ او نیست. من چطور دخترم را کنترل کنم که کتاب های مناسب انتخاب کند؟ پاسخ:اینکه به تربیتِ دخترتان اهمیّت می دهید...
 • آیا ازدواج به خاطر احساس ترحم درست است؟

  سؤال:تا کنون شیفته ی هر کس شدم در اصل از ترحم شروع شده یعنی احساس می کنم که او نیازی دارد و من باید نیازش را برطرف کنم. به این ترتیب ترحم و دلسوختگی را با عشق عوضی گرفتم. آیا می توان این احساس را عشق نامید؟پاسخ:در پاسخ به سؤال مفیدتان باید گفت از ديدگاه روان‌شناسان، عمده ‌رفتارهاي ما، اعم از ظاهري...
 • آیا تعدد زوجات با ایمان تلازم دارد؟

  پرسش:آیا تعدد زوجات با ایمان تلازم دارد، و هر کسی مومن باشد لزوما باید در پی چند همسری برود؟ همانطور که یک خواستگار مومن حتما اهل نماز و روزه و حج وجهاد است، آیا چنین نتیجه ای درست است که خواستگار مومن حتما اهل چند همسری هم خواهد بود؟پاسخ:برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:نکته اول...
 • تفاوت عشق وغریزه در چیست؟

  پرسش: اینکه عشق و یا غریزه انگیزه ازدواج باشد نسبت به افراد مختلف با درجه معنویت گوناگون، متفاوت است؟ آیا ازدواجی داریم که تنها در آن عشق بازیگر اصلی باشد نه غریزه؟پاسخ: براي عشق تعاريفي شده است كه همه آنها به يك معني برمي‌گردد. گفته‌اند عشق افراط در محبت و دوستي را مي‌گويند.(1) و يا عشق عبارت است...
 • آیا همجنسگرایی بیماری، است؟

  سؤال:آیا همجنسگرایی بیماری، اختلال، فساد، جرم، گناه... است؟پاسخ:در مورد علل روي آوردن به همجنس گرايي هنوز توضيحي كه مورد قبول همه ي پزشكان وروانشناسان باشد وجود ندارد و برخي متخصصان به علل رواني – اجتماعي وبرخي به ديگر عوامل زيستي (كاركرد نامتعادل غدد و هورمونهاي جنسي) اشاره داشته اند. علل هم جنس...