ازدواج

ازدواج

من از دختری خوشم می آید و خانواده ام را فرستادم و با آن دختر صحبت کردند. شماره تلفن منزلشان را گرفتن و با خانواده اش تماس گرفتند؛ اما مادرش جواب رد داد. خانواده من پشت تلفن آدرس هایی برای تحقیق به خانواده دختر دادند که در مورد ما تحقیق کنند؛ اما بعد از چن

شهر جواب ـ اینکه شما از دختری خوشتان بیاید عیب نیست؛ ولی اینکه به ایشان وابسته شوید، برای شما مشکل ساز است. بنابراین اولین نکته ای که باید خدمت شما عرض کنم این است که برای رسیدن به ایشان تلاش کنید؛ ولی به او دل نبندید و خود را آماده نرسیدن به ایشان هم بکنید؛ چون ممکن است با تمام تلاش هایی که می کنید باز هم نتوانید پدر ایشان را راضی کنید.

خواستگاری همزمان از چند دختر، چه مشکلات احتمالی را ایجاد می کند؟

شهر جواب ـ در مورد پیگیری همزمان چند مورد باهم، باید عرض کنم این کار از چند جهت مناسب نیست:

با پسری که بهم علاقه داره، ولی ابراز نکرده چطور رفتار کنم؟

شهر جواب ـ این که عادی رفتار کنید خوب است؛ اما مسئله ای که وجود دارد این است که چون شما از علاقه ایشان تا حدودی با خبر هستی، اولاً یک احساس بلاتکلیفی در شما ایجاد خواهد شد که ممکن است شرایط روحی شما را به هم بریزد ثانیا این احساس کم کم باعث ایجاد علاقه و دلبستگی در شما خواهد شد.

مقصود از شناخت از همدیگر در دوران عقد و نامزدی چیست؟

شهر جواب ـ طبعا براي دوران عقد كاركردهايي نظير كسب آمادگي رواني، جنسی، اقتصادی و همچنين شناخت جامع تر از خصوصيات رفتاری و اخلاقی، خانواده، فرهنگ، نقاط ضعف و قوت، و همچنين حساسيت هاي همسر، وجود دارد.

آیا ازدواج دختری که یک بار، طلاق گرفته است با مردی که 20 سال از او بزرگتر است، درست است؟

شهر جواب ـ انتخاب اول ايشان به دليل مبهم بودن تعريف «خوب بودن يك فرد»، انتخابي غلط بوده است. خوب بودن مفهومي وسيع و كلي است و ماداميكه به صورت مصداقی و موردي، منظور از آن، مشخص نشود، باعث بروز خطا و اشتباه در تشخيص خواهد شد. به عنوان مثال ما به چه مردي خوب مي‌گوييم؟