ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی

ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی

نتوانستم تحصیلم را ادامه بدهم و مثل دوستانم ازدواج کنم یا سر کار بروم، سلامتی روحیم به شدت افت کرده و از اجتماع فاصله پیدا کردم و بیشتر وقتم را در خانه می‌گذرانم. اعصابم خرد می‌شود و نمی‌توانم تغییری در زندگیم ایجاد کنم!

نتوانستم تحصیلم را ادامه بدهم و مثل دوستانم ازدواج کنم یا سر کار بروم، سلامتی روحیم به شدت افت کرده و از اجتماع فاصله پیدا کردم و بیشتر وقتم را در خانه می‌گذرانم. اعصابم خرد می‌شود و نمی‌توانم تغییری در زندگیم ایجاد کنم!

شهر جواب ـ مشکل شما نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا بشود راهکار مناسبی ارائه داد.

نتونستم تحصیلمو ادامه بدم، نتونستم مثل دوستانم ازدواج کنم یا سر کار برم،سلامتی روحیم بشدت افت کرده و از اجتماع فاصله پیدا کردم و بیشتر وقتمو در خونه میگذرونم اعصابم خرد میشه و نمیتونم تغییری در زندگیم ایجاد کنم

شهر جواب ـ مشکل شما نیاز به بررسی دقیق تری دارد تا بشود راهکار مناسبی ارائه داد یعنی باید در حد امکان اتفاقاتی که در این سالها برای شما افتاده به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد تا علت اصلی وضعیت فعلی شما مشخص و سپس راه حل مناسب آن اجرایی شود.