سایر موارد

سایر موارد

من و جاری ام در یک خانه زندگی می کنیم . وضعیت مالی و خانوادگی برادر شوهرم از شوهرم خیلی بالاتره و از درون زجر می کشم و مدام شوهرم را با برادرش مقایسه می کنم و می بینم که همبشه ما عقب هستیم و این منو داغون کرده و افسرده هستم. به نظر شما چیکار کنم؟

شهر جواب ـ مقایسه کردن بعضی جاها خوب است و بعضی جاها بد. اگر ما بدانیم در چه مواردی باید از مقایسه کردن فراری باشیم و در چه مواردی باید مقایسه کنیم بخشی از مشکلمان حل می شود.

نوجوان 16 ساله ای هستم که دچار مشکل عدم ثبوت و اهتمام درکارهایم شده ام و هدف ثابتی ندارم می خواستم بدانم راه حل این مشکل چیست؟

شهر جواب ـ مشکل شما باید ریشه یابی شود و بعد از اینکه علت آن پیدا شد، راهکارهای مناسب با آن خدمت شما ارائه شود.

پدر و مادرم هر جا می‌روند و هر کسی می‌آید، دائم از من تعریف می کنند و باعث می‌شود اتفاقاتی برایم بیافتد که واقعا عذاب می کشم. من باید چه کار بکنم؟

شهر جواب ـ در مورد عواقب ناشی از تعریف و تمجید باید عرض کنم چنین مسئله ای وجود دارد. بحث تخصصی آن را باید در مسئله چشم زخم پیگیری کنید که با یک جستجو در همین سایت هم می توانید تاپیک های مرتبط را پیدا کنید.