احادیث علمی

آیا احادیثی از معصومین در مورد ارتباط با اجنه وجود دارد ؟

شهر جواب ـ «جن» از جمله مخلوقات نا پیدا و مرموز عالم خلقت است. این موجود اگر چه از حواس ظاهری ما پنهان است، اما مطابق با شهادت آیات و روایات و نیز تجربیات فراوان، نمی‌توان وجودش را انکار کرد. تا جایی که بعضی از انسان‌های بزرگ این موجودات را به چشم خود می‌بینند و نیز کسانی که در مسیر ریاضت‌های سختی گام بر‌داشتند، به راحتی آنان را برای پیش‌برد اهداف‌شان به خدمت گرفته حتی تسخیر می‌کنند.

آیا در روایات اسلامی یا آیات قرآن مطلبی هست که آدم با عمل کردن به آن همیشه جوان بماند و هیچ وقت پیر نشود؟

شهر جواب ـ فرض کنیم ـ معاذ الله ـ خالقی نداریم و دنیای ما جهانی کاملا مادی است و چیزی به نام قبض روح و فرشته مرگ و جهان دیگر و اجل حتمی وجود ندارد. در چنین فرضی، آیا از جهت علمی، موضوع «تا ابد جوان ماندن» امکان دارد یا نه؟! نظر بنده این است که چون خاصیت ماده، محدودیت و فناپذیری و پوسیدن است. ادعای جاوید نگه داشتن موجودی که از لوازم ضروری‌اش، فناپذیری و پوسیدگی است، تناقضی آشکار است!

آیا مقصود امام سجاد (علیه السلام) از فرشتگان همان قوانین طبیعی و علمی است؟

شهر جواب ـ اولین خطبه نهج البلاغه، امام علی (علیه السلام) به صورت مبسوط مراحل آفرینش موجودات را شرح می‌دهد. از آفرینش ملائکه و کرات و آسمان‌ها و زمین گرفته تا خلقت جمادات و حیوانات و انسان‌ها در بخش مهمی از این خطبه خلقت ملائکه به صورت کامل شرح داده شده و صفات فرشتگان به صورتی زیبا مطرح گردیده که بیان آن برای ما انسان ها جذاب است.

همه احادیث منشأ علمی دارند؟ یا تنها برخی از آنها؟

شهر جواب ـ اهميت و ارزش علوم طبيعى و مطالب علمى نزد اسلام براى همه روشن است. اساساً دين اسلام بيش از ساير اديان به اين موضوع توجه نموده است. سوگندهاى قرآن و آموزه‌هاى آن، بهترين گواه در اين زمينه است. افزون بر آن، احاديث منقول از سوى ائمه معصومين (عليهم السلام) مؤيد اين مدعا است. در اين جا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى‏‌كنيم: