آیا اسلام برای کسانی مثل من راه گریزی قرار داده؟

پرسش:

من به دلیل مشکلات باروری باید برای باردار شدن در زمان های خاصی نزدیکی داشته باشم که ممکن است بعضی از این روزها، اول یا آخر ماه باشند. اگر بخواهم مسئله کراهت در این زمان ها توجه کنم، ممکن است شانس بارداری را از دست بدهم. آیا اسلام برای کسانی مثل من راه گریزی قرار داده؟

 

پاسخ:

تمام احکامی که در شریعت بیان شده، مربوط به زمانی هستند که مکلف اختیار و توانایی انجام آن را داشته باشد. یعنی حتی احکام حرمت و وجوب هم در شرایط اضطراری،‌ تغییر کرده و ممکن است خوردن مرداری که حرام بوده،‌ برای حفظ جان تبدیل به واجب شود؛ و یا روزه ی واجبِ‌ ماه رمضان، به علت ضرری که دارد، برای یک مکلف خاص حرام شود. این تکلیف حرام و واجب است، چه رسد به مکروهات و مستحبات که قطعا اهمیتشان به این اندازه نیست.

 

بنابراین چرا دقیقا اسلام راه گریز قرار داده و اگر شما برای فرزند دار شدن باید در این روزها اقدام کنید، می توانید با توکل بر خدا و صدقه دادن، کراهت آن را برطرف نمایید. (۱)

 

ضمن اینکه باید توجه بفرمایید تمام این مقدمات و اعمالی که بیان شده،‌ علت های جزئیه برای سعادت و خوشبختی فرزند شما هستند، نه علت تامّه. مهمترین مسئله ای که در آینده و هدایت فرزند شما به سمت سعادت و خوشبختی طرز تربیت و محیط رشدی ست که برای او فراهم می کنید؛ و البته توکل به خدا. ما مکلف هستیم که تمام توان خودمان را در انجام وظایفمان به کار گرفته و بعد از آن را به خداوند بسپاریم.

 

 

پی نوشت:
۱. حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه؛ موسسه آل البیت؛ قم ۱۴۰۹ ق؛ ج ۱۱؛ ص
۳۷۵

 

http://askdin.com/comment/1032187#comment-1032187