وضعیت راویان حدیث

آیا علی بن الحکم الانباری موثق است؟

شهر جواب ـ از ایشان با عناوین مختلفی در کتب رجالی یاد شده: علی بن الحکم الانباری ، علی بن الحکم بن الزبیر بن النخعی ، علی بن الحکم الکوفی که همه ناظر به یک نفر است و آیة الله خویی در معجم رجال الحدیث، ج 11، ص 394، ذیل عنوان اول و دوم که اشاره کردم به این مطلب تصریح می‎کند و مفصل شواهد این ادعا را توضیح می‌دهد.