سایر انبیاء

سایر انبیاء

بزرگ‌ترین پسر حضرت اسماعیل بن ابراهیم (علیهما السلام) که بود؟

شهر جواب ـ منابع برای حضرت اسماعیل (علیه السلام) 12 یا 13 فرزند نام برده‌اند. یعقوبی می‌گوید: «فرزندان اسماعيل چنان كه اهل تورات آورده‏‌اند که 12 تن بودند: قيذار، بنايوت ادبيل، مبسام، مشماع، دومه ، مسا، حدد، تيما، يطور، يافيش و قدمه مادرشان به نقل سهيلى ـ سيده دختر مضاض بود.»