تاریخ انبیاء

تاریخ انبیاء

آیا حضرت آسیه (علیها السلام)، دختر پیامبر و عمه حضرت موسی بود؟

شهر جواب ـ در منابع تاریخی و تفسیری نقل‌های مختلفی در رابطه با حضرت آسیه نقل شده است که اظهار نظر قطعی در مورد آن بانوی بزرگوار را با مشکل مواجه می‌کند. غالب این نقل‌ها با عبارت «قیل» می‌باشد یعنی گفته می‌شود و این به این معناست که نویسندگان این مطالب خودشان خیلی اعتمادی به این نقل‌ها نداشته و فقط شنیده‌هایشان را نقل کرده‌اند.

چرا حضرت ابراهیم (علیه السلام) ـ بنابر نقل تورات ـ زنش را در اختیار پادشاه قرار داد؟

شهر جواب ـ از این تهمت‌ها در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان نسبت به پیامبران الهی کم نیست و قطعا جعلی و ساختگی است.
ما معتقد هستیم که کتاب توارت و انجیل اصلی تحریف شده است و آن چه الآن دست پیروان این دو دین است کما این که از بعضی از صفحاتش مشخص است، بعدها توسط پیروان این ادیان جعل شده است.