وحی

وحی

دلایل قرآن در نفی توّهم برخی مبنی بر اینکه قرآن حاصل اندیشه و تجربۀ دینی نبوی (صلی الله علیه و آله) است را بیان کنید؟

شهر جواب ـ با توجه به پرسشی که مطرح کردهاید به نظر میرسد آشنایی لازم با تعریف وحی و تعریف تجربه دینی را دارید، لذا به تفاوت‌های این دو می‌پردازم. در تفاوت بین وحی و بین تجربه دینی، می‌توان به مواردی اشاره نمود:

سوره توحید، در چه مکان و تاریخی فرو فرستاده شده است؟

شهر جواب ـ اين سوره هم مى‌‍‏تواند در مكه نازل شده باشد و هم در مدينه، و آن چه از بعضى از روايات وارده در سبب نزول آن ظاهر است اين است كه در مكه نازل شده.