احکام حجاب

احکام حجاب

آیا نگاه کردن به موی سر دختر نابالغ جایز است؟

شهر جواب ـ نگاه كردن به دختر نابالغ، اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطه نگاه كردن، ترس از افتادن در حرام نداشته باشد، جايز است؛ ولى بنابر احتياط واجب، بايد به جاهايى مثل عورت، ران، شکم و جاهای دیگری كه به طور معمول، مى‌پوشانند، نگاه نكند.

اگر در کارتونی، کسی نامحرمی ببیند که به صورت کارتونی باشد، گناه کرده است؟

شهر جواب ـ اگر کارتون ها در بردارنده تصاوير زننده ‏اى که شهوت را تحريک کرده و موجب انحراف و فساد مى ‏شوند و يا مشتمل بر غناء و موسيقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، حرام است.