سایر ابواب احکام

سایر ابواب احکام

آیا امر به معروف ونهی از منکر به هنگام خطر جانی برای امام حسین (علیه السلام) واجب بود؟

شهر جواب ـ مساله شرط عدم خطر جانی و مالی در امر به معروف و نهی از منکر زمانی است که اصل اسلام به خطر نیفتاده وبدعت در جامعه اسلامی رواج پیدا نکرده است.

فرض کنید در زمان قیام بر حق امام حسین (ع) وقتی که شیعیان صدای دعوت امام حسین (ع) را شنیدند یکی از همین شیعیان پدر یا مادری داشت (البته به فرض) که حتما به مراقبت و رسیدگی او نیاز داشتند حال از یک طرف باید به دعوت امام حسین (ع) لبیک گوید و از یک طرف مراقب پ

شهر جواب ـ در مواردی که دو امر واجب با هم تداخل پیدا می کنند باید به عملی توجه کرد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، این عمل مهم در هر مثالی ممکن است تفاوت کند.

آیا آگاه کردن فردی که حکم مسأله‌ای را نمی‌داند، واجب است؟

شهر جواب ـ طبق نظر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (زید عزه)، اگر حكم مسأله را نمی‌داند و آن مسأله مورد ابتلاء او است، بايد حكم مسأله را به او بگوييد؛ چون ارشاد جاهل به حكم واجب است.

حکم شرعی بازی با شطرنج چیست؟ (برابر نظر حضرت آیت الله سیستانی [مد ظله])

شهر جواب ـ شطرنج هنوز هم در دنیا به عنوان قمار مطرح است و بازی با آن حرام است و همچنین تخته نرد و اما پاسور اگر در شهر شما معمولاً وسیله قمار باشد به احتیاط واجب جایز نیست.