سایر ابواب احکام

سایر ابواب احکام

آیا بدحجابی حق الناس است؟

شهر جواب ـچند سوال درباره حق الناس داشتم
1. اگه دختر یا پسر با پوشش و حجاب بد در انظار عموم حاضر بشه حق الناس گردنش هست؟
2. راه جبران چنین حق الناس هایی چیست؟
3. کتابی جامع درباره انواع حق الناس و راهکار برای جبران اونها هست که معرفی کنید؟
4. اینکه تو ایام محرم شاید فقط یک یا دوبار گریه کردم تو کل عمرم یه دلیلش میدونم اینه که شناختی نسبت به اهل بیتم و امام حسین ندارم یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه؟آخه تو یکی از تاپیکا خوندم که کارشناس گفتن اگه حق الناس گردن آدم باشه میتونه دلیلی باشه برای اشک نریختن برای اهل بیت و امام حسین علیه السلام؟
5. آیا قلبم واقعا از سنگه که چشام پر میشه از اشک ولی پایین نمیریزه اشکام، یا حق الناس زیادی گردنمه که نمیتونم اشک بریزم؟