جبران خسارت مالی بسیار جزئی به چه صورت است؟

سؤال:
من یک خسارت مالی بسیار بسیار جزئی به یکی از دوستانم وارد کردم؛ اما او را از این موضوع آگاه نکردم. حالا که مدت طولانی از آن موضوع می‌گذرد و نمی‌توانم موضوع را به او بگویم، آیا دینی بر گردن من هست و چگونه جبران کنم؟

پاسخ:
طبق نظر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (زیده عزه)، بايد خسارتي كه به ايشان زده‌ايد، جبران كنيد و جبران هر چيزی به حسب خودش است. (1)
منبع:
1. استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (رفع مقامه) در شهر مقدس قم.

http://www.askdin.com/thread38265.html