وضو

وضو

آیا کسی که با وضو بمیرد، شهید شده است؟ اگر این طور است، این شهادت در سطح شهادت در جهاد علیه باطل است؟

شهر جواب ـ مقام «شهید» و «شهادت» در قاموس واژگان اسلامی، منحصر به کسانی که در میدان جهاد کشته می‌شوند، نیست؛ هر چند آنان از روشن‌ترین مصادیق برای این مقام هستند.

آیا این نحوه از وضو گرفتن صحیح است؟

شهر جواب ـ در ضو شستن از بالا به طرف پايين واجب است. به همین دلیل، اگر شخص از پايين به بالا بشويد، وضويش صحيح نيست. اما اين موردی كه به آن اشاره كرديد وضو صحيح است؛ ولي شروع كردن وضو از بالا واجب است.