نماز هاي واجب

نماز هاي واجب

حکم کسی که جهت قبله را نمی‌داند چیست؟

شهر جواب ـ اگر امکان تحقیق و پیدا کردن دقیق جهت قبله وجود دارد (مثل مراجعه به مساجد یا دو نفر عادل یا اینترنت و گوگل يا سايت ايت الله سيستاني و ...) بايد از آن روش‌ها جهت صحيح قبله را پيدا كنيد

آیا تعیین دقیق قبله برای خواندن نماز، واجب است؟

شهر جواب ـ انحراف از قبله اگر به حدی نباشد که به طور عرفی، نمازگزار رو به قبله محسوب شود، اشکالی ندارد. راه‌های جدید کشف قبله که اطمینان بخشی بیشتری دارند، مطلوب هستند و قبله‌نما یا راه‌های جدید، مثل نرم‌افزارها یا گوگل مپ، اگر موجب اطمینان شود، کافی است. اما قبله‌نماهای معمولی در صورتی که سالم باشند، از وسائل خوب برای شناخت قبله است و گمان حاصل از آن کمتر از راه‌های دیگر نیست؛ بلکه به طور غالب، دقیق‌تر است.