برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟

 برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟

سؤال:
برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟

پاسخ:
این تفاسیر برای کسی که می‌خواهد آشنا با تفاسیر قرآن شود، توصیه می‌شود.
1. تفسیر نور: مؤلف: حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی
2. تفسیر نسیم حیات: مؤلف جناب آقای ابوالفضل بهرام پور
3. تفسیر نمونه: مؤلف: حضرت آیة الله مکارم شیرازی

http://www.askdin.com/thread49923.html