قرآن برتر است یا معصومین (سلام الله علیهم) اجمعین؟

سؤال:
قرآن برتر است یا معصومین (سلام الله علیهم) اجمعین؟

پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
باید گفت در همان ابتدا پاسخ این پرسش داده شد و از بعضی از کاربران عزیز انتظار می‌رفت که از مسیر این بحث منحرف نشده مسایلی که ربطی به پرسش ندارد را مطرح نکنند. زیرا این گونه مباحث در بعضی از موارد کاملا جنبه اجتهادی به خود گرفته حتی با نظرات کاملا شخصی مخلوط شده ممکن است موجب توهین به مقام شامخ قرآن یا اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) شود. به هر حال پرسشی مطرح و همان ابتدا پاسخی داده شد و تکرار می‌شود این جا جای قیاس اکبر و اصغری که به ذهن ما متبادر می‌شود، نیست چون قرآن از سنخ کلام خدا است و چون کلام خدا است، از این جهت ثقل اکبر نامیده می‌شود و اولیای حق از جنس بشرند، ولی حقیقت واقعی قرآن در نهاد پاک‌شان متجلی شده است.
و اگر هم کسانی معتقدند اهل بیت برتر از قرآن یا قرآن برتر از اهل بیت است، این را فقط می‌شود از جنبه اجتهادی پذیرفت نه از نظر قیاس و معلوم است اساس اجتهاد، استنباط اشخاص است. در نتیجه این‌جا جای قیاس نیست.
امام خمینی (ره) در تفسیر ثقل اکبر و اصغر بیان جالبی دارد و معتقد است که اگر از اهل بیت به عنوان «ثقل اصغر» یاد شده است، به معنای کوچک‌تر بودن آن نیست، بلکه اهل بیت ثقل اکبر است از هر چیزی، جز «ثقل اکبر مطلق» که قرآن کریم است. (زیرا که ثقل اکبر مطلق، کلام مستقیم الهی و به ذات احدیت حق مربوط است.)
ایشان در وصیت نامه خویش آورده‌اند:
و بعد، این جانب مناسب می‌دانم که شمه ای کوتاه و قاصر در باب «ثقلین» تذکر دهم؛ نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان آن بر تمام دایره وجود، از ملک تا ملکوت اعلی و از آن جا تا لاهوت و آن‌چه در فهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آن چه بر بشریت گذشته است، از مهجور بودن از حقایق مقام والای «ثقل اکبر» و «ثقل کبیر» که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است.

http://www.askdin.com/thread40828-6.html