چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟

سؤال:
چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟

پاسخ:
من در مورد سؤال شما در منابع روایی تحقیق کردم و منشأ این عمل را در روایات نیافتم. به نظرم، منشأ این عمل صدقه دادن است؛ زیرا در روایات یکی از مواردی که صدقه دادن مستحب شمرده شده است، برای اموات است. صدقه برای اموات موجب تخفیف عذاب گناهانشان می‌شود. به عنوان نمونه، سيد بن طاووس (قدس سره) از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) روايت کرده که فرمود: بر ميّت ساعتی سخت‌تر از شب اول قبر نمی‌گذرد. پس مردگان خود را بر صدقه رحم کنيد و اگر صدقه نيافتيد، نماز گذاريد» (1)
و یا امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر گاه مرد به نیت مردگان صدقه بدهد خدا به جبرئیل (علیه السلام) فرمان دهد كه هفتاد هزار فرشته بر قبر او بفرستند در دست هر فرشته‌اى طبقى از نور باشد به قبر او ببرند و بگویند: سلام بر تو اى دوست خدا این ارمغان فلانى فرزند فلانى است كه براى تو فرستاده پس قبرش روشن و نورانى شود و خدا هزار شهر در بهشت به او عنایت فرماید و هزار حوری بهشتى به عقدش در آورد و هزار حله بهشتى بر او بپوشانند و هزار حاجت او برآورده شود. (2)
به نظر من منشأ پول انداختن روی جنازه نیت صدقه برای اموات است اگر چه از جهت اخلاقی، شاید بهتر باشد این پول‌ها روی جنازه ریخته نشود؛ بلکه به نیت اموات به فقیران و تهی‌دستان داده شود.
بدیهی است اگر به نیت صدقه و مغفرت اموات باشد، شامل حال کسی که خودکشی کرده نیز می‌شود.

منابع:
1. قمی، عباس، سفينة البحار، ج 2، ص 47.
2. دیلمی، حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ‏1، ص 176.

http://www.askdin.com/thread31020.html