مخالفت با جشن نوروز

پرسش:

چرا برخی روایات نوروز را نکوهش کرده، و برخی علمای اسلامی با نوروز مخالف اند؟ آیا دید و بازدید از هم دور شدن از کدورت و شادی و... در اسلام حرام بوده؟ یا چون این جشن نوروز قدمتی پیش از اسلام داشته و به زرتشتیان میرسد در اسلام مطرود است؟

 

پاسخ:

روایات در رد و تأیید نوروز وجود دارد، و این نشان می دهد که نوروز دو بُعد دارد، یکی بسعد دینی که مربوط به ادیان نسخ شده پیش از اسلام است، و یک بُعد غیر دینی و سنت اجتماعی که با هر دینی قابل جمع است.

موضع علما نیز از همین مسئله نشأت گرفته است. علمای اسلام اگرچه نوروز را عید مذهبی نمی دانند اما آن را یک موسم ملی دانسته و با آن مخالف نیستند، چرا که این ایام اتفاقا ظرفیت خوبی برای انجام دستورات دینی چون صله رحم، و تفریحات سالم دارد. تبریک ها و پیام های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ابتدای آغاز هر سال نو به خوبی این امر را نشان می دهد. به عنوان مثال مقام معظم رهبری در خصوص نوروز فرموده اند:

«این جشن یک جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از سوی بزرگان شرع مقدس ما هم، نوروز مورد تأیید قرار گرفته. ما روایات متعددی داریم که در آنها از نوروز تجلیل شده و روز نوروز گرامی داشته شده. این موجب شده است که نوروز وسیله‌ای بشود برای اظهار عبودیت انسانها در مقابل پروردگار و تواضع ما در مقابل پروردگار. در واقع فرصتی است برای اینکه انسان دل خود را با یاد خدا هم طراوت ببخشد.

در کشور ما رسم بر این است؛ سالهای متمادی است که روز نوروز و ساعت تحویل، مردم در عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و مراکز معنوی جمع میشوند و از خدای متعال طلب خیر میکنند، طلب برکت میکنند؛ سال خوبی را برای خودشان و برای دیگران از خداوند متعال طلب میکنند و میخواهند. بنابراین نوروز مناسبت خیلی باارزش و برجسته‌ای است؛ هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ بین‌المللی میان ملتهائی که نوروز را گرامی میدارند.»(1)

اما سخنان شهید مطهری را هم که به آن استناد کرده اید در مورد چهارشنبه سوری است، نه عید نوروز. چهارشنبه سوری خب یک رفتار خطرآفرین است که هیچ ثمره منطقی و مطابق با عقل یا دین بر آن مترتب نمی شود.

 

پی نوشت ها:

 

1. بیانات در دیدار رؤسای جمهور شرکت‌کننده در جشن جهانی نوروز،  ۱۳۸۹/۰۱/۰۷.

http://askdin.com/comment/1040609#comment-1040609