آیا کتابی که قواعد رجال و درایه شیعه را به فارسی توضیح دهد، وجود دارد؟

سؤال:
یک کتابی را معرفی کنید که معتبر باشد و قواعد رجال و درایه تشیع را توضیح داده باشد و هم چنین فارسی باشد.

پاسخ:
کتاب «علم الرجال» اثر حضرت آیت الله جعفر سبحانی، کتاب پرمحتوا و مناسبی است. (این کتاب با نام «ترجمه کتاب علم الرجال» توسط آقای روحی و قلی‌پور گیلانی ترجمه شده است)
کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه» از آقای محمد کاظم رحمان ستایش هم در موضوع خودش مفید است.
کتاب «اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة» اثر دیگری از حضرت آیت الله جعفر سبحانی، کتابی مفید درباره علم درایه است. (این کتاب با نام «حدیث‌شناسی» توسط آقای احمدوند ترجمه شده است)

http://www.askdin.com/thread38699.html