آیا خواندن نماز در برابر آینه یا شیشه دودی، موجب بطلان نماز می‌شود؟

سؤال:
اگر در مقابل نماز گزار آینه یا شیشه دودی باشد به طوری که تصویر مقابلش را تیره نشان دهد، آیا نماز انسان باطل می‌شود؟
(طبق فتوای حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای [مد ظله])

پاسخ:
نماز در اين صورت صحيح است.

http://www.askdin.com/thread38018.html