آیا بر کسی که شک در خروج منی از خودش دارد، غسل جنابت واجب است؟

سؤال:
من توی سن بلوغ هستم و چند بار برایم پیش آمده که احساس کنم منی از من خارج شده است، آیا برای من غسل واجب است یا خیر؟

پاسخ:
طبق نظر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (زید عزه):
اگر این ترشحاتی که از شما خارج شده، نشانه منی را داشته باشد، غسل بر شما واجب است و اگر نشانه‌های منی را نداشته باشد یا شک داشته باشید، غسل واجب نمی‌شود.
نشانه‌های منی این سه مورد است: 1. خروج با جستن؛ 2. خروج به همراه شهوت؛ 3. سستی بدن.

http://www.askdin.com/thread37455.html