آیا پارتی‌بازی و رابطه‌بازی برای جذب در جایی اشکال شرعی دارد؟

سؤال:
آیا پارتی‌بازی و رابطه‌بازی برای جذب در یک جایی، اشکال دارد؟
(بر اساس فتوای حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای [زید عزه])

پاسخ:
در فرض سئوال اگر ایجاد ارتباط و پارتی بر خلاف قوانین نبوده و موجب تضییع حقوق دیگران نشود ، اشکال شرعی ندارد. هر کارفرما و مسؤولی می‌خواهد از افرادی که از آن‌ها شناخت دارد، استفاده کند و یکی از راه‌های شناخت توجه به توصیه‌های دیگران و استفاده از افرادی است که آشنایان سفارش می‌کنند و در این حد، طبیعی است و مانعی ندارد؛ اما گاهی این توصیه‌ها منجر به این می‌شود که خدای نخواسته حقی ضایع شود، به عنوان مثال، دیگری شرایط را داشته و ویژگی‌های بهتری برای این کار دارد؛ اما به خاطر پارتی از کسی استفاده شود که لیاقت و کارایی کامل را ندارد. در این صورت، اقدام برای این کار چه برای کارفرما و چه برای متقاضی کار، از لحاظ شرعی، جایز نیست. (1)

منبع:
1. استفتاء از دفتر آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (مد ظله) در شهر مقدس قم.

http://www.askdin.com/thread24310.html