حکم شرعی گرفتن دست همسر در برابر چشمان دیگران چه است؟

سؤال:
حکم گرفتن دست همسر در خیابان و در ملاعام چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال، اگر موجب تحریک دیگران شود یا مفسده دیگری ایجاد کند، جایز نیست. (1)

منبع:
1. استفتاء از دفتر آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (زید عزه) در شهر مقدس قم.

http://www.askdin.com/thread23962.html