با پدری که ربا می‌خورد چه باید کرد؟

سؤال:
پدر من ربا می‌گیرد. پدرم رفته پول بازنشستگی خودش را در بانک پول گذاشته و سودش را هر ماه می‌گیرد من باید چه کار کنم؟
(بر اساس فتوای حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای و حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی [مد ظلهما])

پاسخ:
با توضیحی که فرمودید معلوم نشد که پدر شما ربا گرفته است و شاید شما این طور فکر می‌کنید! صرف سپرده‌گذاری در بانک و سود گرفتن دلیل بر گرفتن ربا نیست. اگر بفرمایید از کجا مطمئن هستید که پدرتان ربا می‌گیرد، بهتر می‌توانیم در خدمت شما باشیم.

http://www.askdin.com/thread23202.html