آیا نجاست سگ به وسیله گرد و خاک، سرایت می‌کند؟

سؤال:
همسایه ما،مدتی از سک نگهداری می‌کرد و عده‌ای دیگر از همسایگان نیز همچنین سگ هم‌طبقه‌ای ما در راهروی طبقه که مشترک است و همه از آن عبور می‌کنیم، ادرار و مدفوع کرده است. کارگران ساختمان نیز هر روز آن ناحیه را طی می‌کشند. استفتایی که کرده بودم این بود که طی خیس، نجاست را برطرف نمی‌کند. در نتیجه تمام راهرو ما نجاست سرایت کرده است. در آسانسور هم که گاهی خیس است، سگ مشاهده میشود.و خلاصه یقیناً بسیاری از جاها نجس است. حال وقتی ما عبور و مرور می‌کنیم، گرد و خاک‌های این زمین‌ها به ته کفش ما می‌چسبد. گاهی مهمانان پای خود را با همین گرد و خاک‌ها بر روی موکت ما می‌گذارند. چطور ممکن است موکت دم درب منزل ما به وسیله کفش‌ها، آلوده به گرد و خاک نجس نشده باشد؟

پاسخ:
معلوم نیست که این گرد و خاک‌ها همان گرد و خاک‌های نجس باشد که منتقل شده است و معمولا این اطمینان حاصل نمی‌شود؛ چون ممکن است این گرد و خاک‌ها از بیرون آمده باشد. توصیه می‌شود از این دقت ها پرهیز شود؛ چراکه ممکن است موجب وسواس شود.

http://www.askdin.com/thread22529.html