ورزش کردن بانوان

پرسش:

چرا ورزش کردن زنان حتی تمرین های نمایشی گروهی در پارک برای زنان مشکل دارد؟

پاسخ:

هیچ کدام از علما و مراجع با ورزش کردن زنان مخالف نبوده، و نگفته اند که ورزش کردن برای بانوان مشکل دارد، آنچه که از آن نهی شده است ورزش کردن در پیش نگاه نامحرم است. حکمت آن هم روشن است، ترس از تحریک و به گناه انداختن دیگران، و در مقابل به خطر افتادن امنیت زنان و بالا رفتن آمار خشونت. چرا که افزایش خشونت و تحریک در جامعه رابطه متقابل دارد.

شاید این مسئله از نگاه زنان عجیب بیاید اما باید پذیرفت که زن و مرد با هم تفاوت دارند. آنچه در نگاه زنان اصلا تحریک کننده نیست، ممکن است در نگاه مردان بسیار تحریک کننده باشد، چون عامل تحریک در مردان اصلا احساسات مثبت پیشینی نیست. مردان میتوانند حتی از زنی که از او متنفر هستند به لحاظ جنسی لذت ببرند در حالی که این برای زنان چندش آور است و به همین خاطر رابطه با مردی که با او پیوند عاطفی ندارند در حکم تجاوز است. نگاه مهمترین عامل تحریک در مردان است. البته اینطور نیست که همه مردان دنبال دیدن و تحریک شدن باشند، اما بالاخره تعداد قابل توجهی اهل تقوا نیستند، بنابراین همین که خوف و ترس به گناه انداختن دیگران در میان باشد باید از ورزش کردن در محافل عمومی پرهیز کرد.

جنس مرد اگر بخواهد با قصد لذت نگاه کند اصلا توجهی به این ندارد که اسم این کار ورزش است یا رقص، هر حرکت موزونی از سوی زنان برای مرد ممکن است تحریک کننده باشد، چه ما اسمش را بگذاریم رقص، و چه بگذاریم ورزش و نرمش. بنابراین اصلا اسم آن رفتار مهم نیست، تحریک کنندگی اش مهم است، اگر ورزش کردن مانند پیاده روی باشد که چنین رنگ و بویی به خودش نگیرد خب طبیعتا اشکالی ندارد.

به طور کلی نمی شود نسخه واحدی برای دامنه تحریک پذیری در جامعه پیچید، اساسا دایره تحریک پذیری انسان ها متفاوت است، در چنین شرایطی باید چه کرد؟

1- باید کاملا عرصه را رها کرد و اصلا به تحریک شدن اعتنا نکرد؟

2- باید زنان را محبوس کرد تا هیچ مردی اصلا زنی را نبیند و صدای زنی را نشنود تا تحریک نشود.

3- حد وسطی که برای عموم انسان ها  تحریک کننده است را گرفت و با ممنوعیت آن، حدودی را در این عرصه ترسیم کرد.

اسلام گزینه سوم را برگزیده است. اما اینکه این محدوده و حد وسط کجاست، خب این را در اسلام خالق بشر که جنس زن و مرد را بهتر از هر کسی می شناسد تعیین کرده است.

البته فارغ از آنچه به لحاظ اصل حکم گذشت، بخشی از این امر هم بر می گردد به مسئولین که باید مکان های ورزشی و پارک هایی اختصاصی برای ورزش کردن بانوان ایجاد کنند.

 

http://askdin.com/comment/1052562#comment-1052562