تمثل شیطان در خواب!

پرسش:

آیا شیطان میتواند به شکل شهدا به خواب کسی بیاید؟ اگر پاسخ مثبت است از کجا میشود فهمید خود شهید بوده که به خوابمان آمده یا خیر؟

 

پاسخ:

در اصل اینکه چنین امکانی دارد یا خیر، بله پاسخ مثبت است، چرا که شیطان و اجنه می توانند به جز چهره ائمه(علیهم السلام) و معصومین به هر چهره دیگری تبدیل شده و به خواب انسان بیایند. البته اگر کسی آمد و خودش را امام یا پیامبر(صلی الله علیه و آله) معرفی کرد باز هم نمیتوان گفت خود ایشان هستند، مگر اینکه کسی واقعا چهره واقعی آنها را دیده باشد.

در هر صورت به خاطر آنچه گذشت که شیاطین و اجنه قدرت نفوذ در افکار انسان را دارند، خواب انسان های غیر معصوم که در معرض تصرفات شیطانی است حجیت و اعتبار 100درصدی ندارد و هرگز نمی توان آنها را ملاکی برای سنجش اعتقادات حق و رفتارهای خداپسندانه به حساب آورد همانطور که امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْم‏؛ به درستی که دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود».(1)

بنابراین شیطان و اجنه قدرت شبیه شدن به شهدا و حضور با چهره ایشان در خواب را دارند، اما از آنجا که بالاخره دیدن خود شهداء هم در خواب امکان دارد ما باید آن توصیه یا رفتار یا چیزی که در خواب دیده ایم را با عقل و دین بسنجیم؛ اگر مطابق با عقل و دین بود بنا را بگذاریم که آن شهید به خوابمان آمده و آن را به فال نیک بگیریم، و اما اگر یک شخص به ظاهر شهید توصیه ای خلاف عقل یا دین داشت به آن اهمیتی ندهیم و بدانیم قطعا حیله شیطان است.

 

پی نوشت:

1. کلینی، محمد، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407، ج3، ص482

 

http://askdin.com/comment/1052236#comment-1052236