ابن ملجم و شمر حافظان قرآن

پرسش:

آيا ابن ملجم و شمر حافظ قرآن بوده اند؟!

 

پاسخ:

در مورد حاظ قرآن بودن «شمر» هیچ گزارشی نداریم.

نیز در مورد حافظ قرآن بودن «ابن ملجم» مطلبی در تاریخ نیامده است. البته در برخی منابع آمده است که: که ابن ملجم در فتح مصر حضور داشت،‌ وی نزد حاکم مصر یعنی «عمرو بن عاص» جایگاه والایی داشت زیرا نزد «معاذ بن جبل» تلاوت قرآن را آموخته بود. (1)

در برخی از منابع نیز آمده عمرو بن عاص از خلیفه در مورد آموزش قرآن درخواست معلم کرد،‌ عمر نیز نامه ای به وی نوشته و از او خواست تا به  عبدالرحمن بن ملجم در کنار مسجد جایی دهد تا او به مردم قرآن خواندن آموزش دهد و عمرو عاص نیز چنین کرد.(2)

این نکته گویای آن است که ابن ملجم تسلط به قرآن داشته و می خوانده و حتی آن را آموزش می داده، اما در هیچ جا به حافظ بودن او اشاره نشده است.

لذا آنچه در فضای مجازی نسبت به حافظ قرآن بودن شمر و ابن ملجم دیده می شود پایه و اساسی ندارد.

 

پی نوشت ها:

1. الأنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعانى (م 562)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط الأولى، 1382،ج‏3،ص:26.

2. همان

 

http://askdin.com/comment/1050681#comment-1050681