بررسی دعای دوری از کرونا

پرسش:
آیا این روایت و دعای ذکر شده معتبر هستند؟
روایت شده در زمان حضرت عیسی (علیه السلام) بیماری وسیعی همه جا را فرا گرفت و تعداد کثیری تلف شدند. این ماجرا برای رسول خدا ( صلی الله علیه و آله) تعریف شد، حضرت فوری سجده کردند و گفتند پروردگارا اگر امت من به مرض مبتلا شد راه چاره چیست؟ جبرئیل(علیه السلام) نازل شد وعرض کرد یا رسول الله! خداوند تو را سلام می رساند و فرمود اگر امت تو در عمر خود یکبار این دعا را بخواند، خداوند او و اهل بیت او را از کلیه امراض مصون می دارد.

دعا این است: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسئلك بأسمائك يامؤمن يامهيمن، ياعزيز خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يالله ياالله الامان الامان الامان، ياخالق يارازق يادائم خلصنا من الطاعون والوباء»

 

پاسخ:

این روایت و دعا در هیچ یک از منابع روایی شیعه، اعم از منابع طراز اول یا ...، نیامده است.

این روایت و دعا در منابع روایی طراز اول اهل سنت نیز موجود نیست.

این روایت و دعا در کتاب «الرحمة فی الطب و الحکمة» تألیف «جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی» از عالمان اهل سنت (متوفی 911 قمری)، آمده است.

این روایت، بدون ذکر سلسله سند و بدون ذکر نام راویان و اتصال آن به معصوم، آمده است.

این روایت و دعا، تا قبل از قرن 9، در منابع روایی شیعه نبوده و بعد از آن نیز در منابع روایی شیعه نیامده است.

البته متن دعا مشکلی ندارد و با برخی فرازهای دعای «جوشن کبیر» شباهت زیادی دارد.

 

بنابر این؛

چنین روایت و چنین دعایی از معصوم (علیه السلام) صادر نشده و نمی توانیم آن را به معصوم نسبت دهیم.

 

http://askdin.com/comment/1047322#comment-1047322