نقش سلمان فارسی

پرسش:

متنی بسیار بغض آلود در مورد سلمان فارسی و خیانت ایشان به ایران، در فضای مجازی منتشر شده که در نهایت می گوید« سلمان با دیدن جنایات فجیع اعراب اندوهناک گشت و در پی جبران برآمد، وی تا پایان ، عمر را در این اندوه سپری کرد و وصیت کرد تا پس از مرگ جسدش را در دروازه ی تیسفون که محل رفت و آمد بود دفن کنند
تا باگذر کردن مردم از روی قبرش به آرامش برسد وجبران خیانتش شده باشد»

 

چه پاسخی بر این متن بغض آلود مخصوصا این قسمت آخر دارید؟

 

 

 

پاسخ:

پیش از پاسخ، توجه به نکات زیر به فهم مطلب بیشتر کمک می کند:
یک: شیوه جدید شبهه افکنان این است که ده تا بیست شبهه را در یک متن کوچک مطرح می کنند که پاسخ گویی به آنها سخت باشد و  نیز از آنجا که پاسخگویی به بیست شبهه طولانی میشود، کسانی که شبهه را دیده اند حوصله خواندن پاسخش را نداشته باشند.

 

دو: شبهه کننده برای اینکه دروغگویش فاش نشود از آوردن سند برای سخن خود ابا می کند، و به عبارت «طبری در تاریخش می گوید» بسنده می کند تا صحت و سقم  مطلبش قابل پی گیری نباشد. باید بدانیم سخنی را با سند می گویند که در سند این فرایند باشد«نام نویسنده،نام کتاب، انتشارات، سال انتشار، جلد چندم، صفحه چندم»

 

سه: اگر گزارش با سند هم آمد باید به کارشناس مربوطه مراجعه کنیم تا سند را بررسی کند زیرا مثلا گاهی طبری ده گزارش را در یک واقعه بیان می کند تا که برخی از آنها 180 درجه با هم مخالف هستند، قطعا همه اینها درست نیست بلکه بایدبررسی شود اما اسلام ستیزان بدون بررسی مانند مگس که روی زخم می نشیند گزارشی که بیشترین استفاده را برایشان دارد انتخاب می کنند تا مردم عادی را اغفال کنند.

 

در متن مذکور، شبهه های کشتار فجیع ایرانیان توسط مسلمانان، اسلام اجباری ایرانیان، تکه تکه کردن فرش بهارستان، از بین بردن درفش کاویانی، کتابسوزی و خیانت سلمان در همه اینها ذکر شده است. بدیهی است پاسخ به همه اینها در یک نوشتار خُرد امکان پذیر نیست و پاسخ به همه اینها نیاز به یک کتاب دارد و همان طور که عرض شد این شیوه جدید شبهه کنندگان است تا پاسخ گو را از پاسخ گفتن عاجز و حقیقت جو را از پی گیری سرد کنند. اما غافل از آنها که پاسخ همه این شبهه ها در کتاب«ورود اسلام به ایران و شبهات پیش رو» نوشته«مصطفی محسنی» آمده است، این کتاب توسط انتشارات «بوستان کتاب» منتشر شده است. حقیقت جویان می توانند برای پاسخ تک تک این شبهات به کتاب مذکور مراجعه کنند. برای مثال، شبهه های، اسلام اجباری ایرانیان(1)، تکه تکه کردن فرش بهارستان(2)، از بین بردن درفش کاویانی(3)، کتابسوزی(4) و خیانت سلمان(5) و شبهات دیگر از این قبیل در این کتاب به صورت مفصل پاسخ داده شده است.

 

اما در مورد مطلب اخیر یعنی پشیمان شدن سلمان فارسی در اواخر عمر، از دروغ هایی است که ساخته و پرداخته سالهای اخیر است و حتی در کتابهای اسلام ستیزان ده سال ، چه رسد پنجاه سال پیش یافت نخواهد شد. اگر تمام منابع متقدم از قبیل«تاریخ طبری»، «فتوح البدان بلاذری» و ... و نیز تمام منابع مطالعاتی از قبیل آثار «عبدالحسین زرین کوب» و کتاب های مشابه صفحه به صفحه مطالعه شود هیچگاه چنین جریانی را مشاهده نخواهید کرد و تنها منبع این جریان ذهن آلوده و بیمار شبهه کننده است.

 

 

 

منابع:

 

1. محسنی، مصطفی، ورود اسلام به ایران و شبهات پیش رو، بوستان کتاب، 1397ش، ص 57م تا71.

 

2. همان، ص164.

 

3. همان، ص166

 

4. همان، ص151تا160.

 

5. همان، ص160 تا 113