در مقابل شخص زورگو

پرسش:
از نظر اسلام در مقابل یک شخص زورگو که تهدید می کند، چه عکس العملی باید نشان داد؟

 

پاسخ:
در برخورد با چنین فردی راه کارهای ذیل پیشنهاد می گردد :

1- به طور کلی در این موارد باید از برخورد های احساسی و نسنجیده و یا مقابله به مثل، خود داری نمود.
2-
اگر آن فرد، اهل منطق و استدلال است و انسان منصفی است، می توانید زمان و مکان را بسنجید و در یک فرصت مناسب، خیلی محترمانه، مودبانه و با آرامش، با او صحبت نمایید که جریان چیست؟ چرا تهدید می کنید؟ کسی حرفی زده؟ و... چون ممکن است ان شخص نسبت به شما دچار سوء تفاهم شده باشد، و با صحبت کردن و شفاف سازی نمودن آن سوء تفاهم برطرف شود.
 3-
اگر آن شخص، اهل منطق و انصاف نباشد و وقتی شفاف سازی نمودید و ادله خود را مطرح نمودید، متقاعد نشد و قبول ننمود، دیگر با او بحث ننمایید. به تعبیر قرآن: « وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (1و هنگامى كه نادانان آنان را طرف خطاب قرار مى‏ دهند [در پاسخشان‏] سخنانى مسالمت‏ آميز مى‏ گويند

 

پی نوشت:
1.
فرقان/63

http://askdin.com/comment/1038512#comment-1038512.