مدارا با شوهر

پرسش: در خانواده ما کسی است که نزدیک به 5 سال است که ازدواج کردند فقط ماه عسل را به تنهایی مسافرت رفتیم که ناراحتی پیش آمد. یکبار هم به همراه مادر خانم مسافرت رفتند چون دختر خانم شش ماهه بود. ولی بعد آن همیشه با خانواده همسر به مسافرت می روند. حالا میگوید که اگر بخواهیم امسال هم با شوهرم به مسافرت بروم دوباره مادرشوهرم میگوید من هم با شما می آیم. این خانم می پرسد چکار کنم. چون همسرم هم موافق است خانواده اش بیایند. وظیفه این خانم چیست؟

 

 

 

پاسخ: ازدواج و زندگی زوجی و تفاوت فرهنگ های خانواده ها با هم، مشکلات و مسائلی را در زندگی ایجاد می کند که باعث می شود همیشه، همه چیز طبق میل ما پیش نرود.

 

اینکه پدر و مادر همسر خواستار این هستند که با آنها به مسافرت بیایند؛ یک چیز است و برملا کردن مسائل زندگی توسط آقا به خانواده اش، موضوع دیگری است. که هر کدام جداگانه جای بررسی دارد.

 

اما آن چیزی که در این مسأله مهم است، باید آقا بتواند زندگی را مدیریت کند و به این درک برسد که در زندگی زوجی نیاز است همه چیز در همه جا گفته نشود.

 

از طرفی خانم هم باید در نظر بگیرد که وقتی با خانواده خود به مسافرت می رود و همسرش هم با ایشان همراهی می کند، این توقع را ایجاد می کند که خانواده همسرش هم تمایل داشته باشند با ایشان به مسافرت بیایند.

 

از طرفی واقعا اگر در این موضوع نمی توانند، همسر را متقاعد کنند که به خانواده اش اطلاع ندهد و یا نگفتن عواقب بدی برای آنها داشته باشد، خوب است خانم بپذیرد که اینها جزئی از سختی های زندگی است که لازم است با آنها کنار بیاید و همه چیز در زندگی طبق میل ما پیش نخواهد رفت.

 

و اگر بتواند اینگونه فکر کند که پدرو مادری را می تواند با مسافرت رفتن، خوشحال کند و باعث خشنودی خداوند هم شود، آرامشش بیشتر خواهد شد و مطمئنا برکت این سفر زیاد خواهد بود.

 

از طرفی هم  اگر خانم برای مدتی مخالفت نکند و همراه همسرش در این قضیه باشد؛ کم کم همسرش، خودش به این نتیجه می رسد که گاهی خوب و حتی لازم است به تنهایی مسافرت بروند.

 

فقط تا آنجا که خانم می تواند، میزان حساسیت خود نسبت به این موضوع را کم کند.

http://askdin.com/comment/1039688#comment-1039688