آیا با مانتو میتوانم باحجاب باشم؟

پرسش: اگر در رساله ی توضیح المسائل گفته شده که به جز گردی صورت و دست از مچ به پایین، باید پوشیده شود، چرا باید از چادر هم استفاده کرد؟ اگر پوشیدن چادر نیاز بود، چرا در رساله بیان نشده؟

 

پاسخ: چیزی که در رساله در مورد حد پوشش بیان شده، در واقع کف و حداقلی ست. یعنی کسی که این مقدار را مراعات کرد و پوشاند، عقوبتِ بی حجابی را نخواهد داشت،‌ ان شاالله.

 

اما معمولا هر عملی می تواند درجات مختلفی داشته باشد. از صرفِ‌ صحت تا کمال. برای مثال نمازی که شرایطِ ظاهری درستی داشته باشد،‌ مثلا با وضوی صحیح، ادای کلمات به صورت صحیح، پاک بودن لباس نمازگزار و ... انجام شود،‌ این نماز درست و صحیح است. اما تا زمانی که به صورت نماز کامل و مقبول ادا نشود، کمالی برای نمازگزار محسوب نشده و او را در مسیر سعادت ارتقا نخواهد داد. یعنی چنین نمازگزاری، درعین اینکه عقوبت بی نمازی را ندارد،‌ از این نماز بهره ی خاصی هم در جهت رسیدن به سعادت نخواهد برد.

 

در نظر بگیرید کسی را که در امتحانات درسی نمره ی قبولی دریافت کرده، با کسی که نمره ی عالی گرفته و حتی پروژه های درسی،‌ مقالات پژوهشی و مطالعاتِ ضمن درس هم داشته. قاعدتا چیزی که از دانشگاه رفتن نصیب این دو نفر می شود به هیچ عنوان یکی نیست. هر چند هر دوی اینها در پایان سال نمریه ی قبولی و مدرکشان را خواهند گرفت.

 

حجاب هم به همین شکل است. یک حد پوشش داریم که حجاب است و یک چادر داریم که حجاب برتر است. حجاب برتر می تواند کمال حجاب محسوب شود. بدیهی ست که منظور از چادر، همین یک تکه پارچه ای که بعضی استفاده می کنند و ای بسا حدود حجاب را هم شامل نشود، منظور نیست.

 

در حقیقت چادر نمادی ست از مراعات کردنِ‌ حجاب و پوشش به صورت کامل و تمام، با نیت الهی؛ و در صورتِ انجام پاداشی بسیار برتر و بالاتر از مراعات حدِ‌ واجبِ حجاب را خواهد داشت.

http://askdin.com/comment/1036301#comment-1036301