ثابت کنید قرآن کلام خدا است؟

پرسش:

تحدی درقرآن اثبات کلام خدا نیست، بلکه نوعی توجیه و مبارزه طلبی است، لطفا ثابت کنید قرآن کلام خدا است؟

 

 

پاسخ:

در این زمینه چند مطلب خدمتتان عرض می شود:

 

مطلب اول؛

برخی معتقدند آیات تحدی ناظر به همان صدر اسلام است و عجز فصحای عرب در آوردن مثلی برای قرآن (تمام قرآن، ده سوره، یک سوره، گفتاری از قرآن)، دلیلی است بر اعجاز قرآن و این دلیل برای همیشه است.(1)

 

طبق این قول، عجز سخن وران صدر اسلام و زمان نزول قرآن، برای اثبات اعجاز قرآن كفايت مى كند و نيازى به پا بر جا بودن موضع تحدى قرآن تا امروز نيست؛ زیرا قرار بوده ثابت شود این قرآن بدون ارتباط با عالَم غیب و بدون عنایت الهی نیست، و این منظور با عجز فصحای عرب از آوردن همانند آن، ثابت شده است؛ لذا معجزه و الهی بودن قرآن، به اثبات رسیده و همین کافی است.

 

در مقابل این نظریه، مشهور معتقد است تحدى و همآورد خواستن قرآن فراگير است، همه جهانيان را شامل مى شود و دامنه آن براى هميشه گسترده است، همان گونه كه براى ديروز بوده براى امروز و فردا نيز پا برجا است.(2)

 

نکته: بنابر هر دو قول، عجز و ناتوانی مخاطبین در آوردن همانند، دلیل بر این است که قرآن، کار بشری نیست.

 

مطلب دوم؛

شخصیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز از جایگاه ویژه ای در اثبات اعجاز قرآن، برخوردار است؛ زیرا آن حضرت کسی است که در بین همین مردم بزرگ شده و مکتب نرفته و نزد هیچ بشری تعلیم ندیده است؛ با این حال کلامی می آورد، که مدعیان و صاحب نظران، در آوردن همانند آن، عاجز و ناتوان هستند.

 

این دلیلی روشن است بر این که این کلام، کلام بشری نیست بلکه متصل به عالَم ماوراء ماده و مرتبط با وحی است.

 

 

مطلب سوم؛

اگر تحدی در قرآن و عجز و ناتوانی مخاطبین در همانندآوری، الهی بودن قرآن را نمی رساند، پس چه چیز را می رساند؟

 

اگر قرآن کلام بشر بود که باید فحول و ادیبان نامی عرب، بتوانند حتی یک سوره مثل آن را بیاورند!

 

اگر قرآن کلام بشر بود که باید با این همه دشمن و مخالف، و با این همه امکانات، بتوانند حتی سوره ای مثل آن بیاورند!

 

همین عجز و ناتوانی انسان ها، نشان از این است که قرآن کلام بشری نیست؛ بلکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ارتباط با عالم بالا و از طریق وحی، آن را دریافت و برای مردم آورده است.

 

 

نکته:

قرآن کریم به جهت خارق العاده بودنش معجزه است، یعنی انسان عادی و معمولی نمی تواند مانند آن را بیاورد. به بیان دیگر؛ قرآن کریم خارج از توان و قدرت انسان عادی است، لذا وجود قرآن ثابت می کند که متعلق به بشر عادی نیست و آورنده آن، متصل به ماوراء این عالَم مادی و از طریق وحی، با غیب و عالَم مافوق این عالَم در ارتباط است.

 

 

ممکن است گفته شود چرا خداوند علم خودش را در اختیار بندگان قرار نداد تا قرآن را خودشان بنویسند؟

 

در جواب باید گفت قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای این است که ثابت کند ادعای نبوت پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ادعایی صادق و راست است؛ لذا قرار نیست سایر مردم نیز چنین امکانی داشته باشند. این قرآن در دست پیامبر (صلی الله علیه و آله) است تا ثابت شود این پیامبر، از طرف خداوند فرستاده شده است و رسول الهی است، دلیلش هم این است که قرآنی دارد که خارق العاده است و هیچ بشری توان آوردن مثل آن را ندارد.

 

پس این که چرا این قدرت به انسان ها داده نشد، باید گفت برای این است که ثابت شود هیچ کدام از انسان ها (حتی خود پیامبر) چنین قدرتی ندارند و اکنون که این قرآن در دست پیامبر است، ثابت می کند او با عالَم ماوراء و وحی در ارتباط است؛ لذا ادعای نبوتش را قبول کنید.

 

 

پی نوشت ها:
1. بنت الشاطى، الإعجاز البياني للقرآن‏، ناشر: دارالمعارف‏ ـ القاهرة، 1404ق/1984م، چاپ دوم‏، ص 69.
2. معرفت، علوم قرآنى، ناشر: موسسه فرهنگى التمهيد ـ قم‏، 1381ش، چاپ: چهارم‏، ص 369.

http://askdin.com/comment/1035170#comment-1035170