مادر من با همه مادرها فرق داره!

سؤال:
مادرم 43 ساله هستند. او هیچ وقت مثل بقیه ی مادرها برای ما صبحانه آماده نمی کرد. اگر تایم بعد از ظهر بودیم هیچ وقت ناهار آماده نبود. هیچ وقت به مدرسه نیامد که از وضعیت تحصیلی ام با خبر شود.
وقتی با هم سن و سال های خودم بازی می کردم و دعوایمان می شد، مادرم هیچ وقت از من حمایت نکرد و همیشه شخصیت ما را خرد می کرد. با وجود اینکه ازدواج کرده ام ولی احساس می کنم هنوز به محبت مادر نیازمندم. واقعاً بهشتی که خداوند به ما وعده اش را داده است زیر پای این مادر است؟پاسخ:
خوب مي دانيم كه سردي و بي احساسي مادرتان چه حال و روزي براي شما ايجاد كرده؛ امّا نه تنها لازم، بلكه ضروري مي دانيم از راه درستي كه در پيش گرفتيد، منصرف نشويد و همچنان به او محبّت و خوبي كنيد؛ زيرا امواجي كه به ساحل برخورد مي كنند، پس از گذشت سال ها، به آرامي و رفته رفته صخره هاي ساحلي را فرسايش مي دهند و در جغرافياي مناطق ساحلي تغييراتي پديد مي آورند و مطمئناً دل مادرتان از سنگ سخت تر نيست.
رابطه مادر و فرزندي نيز همانند ساحلي است كه بر اثر رفتارها، گفتارها و گذشت زمان تغيير شكل خواهد داد؛ امّا بد نيست به اين نكات توجّه داشته باشيد:
1. هيچ كس نمي تواند يك شخص را تغيير دهد؛ امّا يك شخص مي تواند دليلي براي تغيير يك فرد باشد؛ لذا رابطه خود با مادرتان را چنان آرامش آفرين و ... بسازيد كه به مرور تغيير نمايد.

2. هوشمندانه عمل نماييد. مردم مي گويند: آدم هاي خوب را پيدا كنيد و بدها را رها؛ امّا بايد اين گونه باشد: خوبي را در آدم ها پيدا كنيد و بدي آن ها را ناديده بگيريد؛ چرا كه هيچ كس كامل نيست. خوبي هاي شان را به آن ها بگوييد تا نوازش شان كرده باشيد؛ زيرا غيرمستقيم باعث خواهيد شد براي از دست ندادن اين تعريف و تمجيدها هم كه شده رابطه خود با شما را ارتقا بخشند.

3.نكته اساسي و مهمتر از همه اينكه براي نفوذ به هر چيزي ابتدا بايد به او نزديك شد. انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ بنابراين براي نفوذ به انسان ها نه تنها بايد به آن ها نزديك شد، بلكه بايد نيازهايي از آن ها را ارضاء كرد تا فرد مورد نظر اجازه ورود به مركز كنترل خود يعني دنياي مطلوبش را بدهد. اينجاست كه با نفوذ به درون مركز كنترل مادرتان قادر خواهيد بود تغييراتي در او ايجاد كرده و در احساسش نسبت به خود تأثيرگذار گرديد، به همين دليل سعي كنيد فرصت هاي خاص دو نفره براي خود و مادرتان ايجاد كرده و خواسته های خود را از اول زندگی تا کنون با او مطرح نمایید.

4. هرگونه واكنش شديد در برابر مادرتان تنها كارها را بغرنج تر و وخيم تر مي كند؛ بنابراين برخي از واقعيّت ها را در زندگي با وي پذيرفته و با آن كنار بياييد تا انرژي رواني شما بيهوده به هدر نرفته و دلسردتان نكند. به عنوان مثال هرگز سعي در ايجاد تغيير ناگهاني و برخوردهاي تند و عجولانه نداشته باشيد كه اين شكل رفتار نه تنها وي را به سوي مخالفت مي كشاند، بلكه ناسازگاري را به صورت لجاجت آميز در ايشان تشديد مي نمايد.

5. روابط خود را کمی با مادرتان محدودتر کنید تا مشکلات و اختلافات شما کاهش یابد. در عین حال همه ی محبت را بر همسرتان متمرکز نمایید.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64483&p=1011969&viewfull=1#post10...