کشف دین حق از میان صدها مدعی حقانیت!

پرسش:
امروزه صدها دین الهی و غیر الهی و همچنین مکاتب فکری بشری در دنیا وجود دارد که هر کدام انسان را به سمت خود خوانده، و یگانه راه نجات را پیروی از دین و مکتب خویش می دانند. برای انسانی که بخواهد مسیر حق را پیدا کند بررسی و مطالعه اعتقادات و دیدگاه های تمام آنها بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است؛ پس برای تشخیص دین حق باید چه کرد؟

 


پاسخ:
بر خلاف آنچه گمان میشود تشخیص دین حق به لحاظ علمی بسیار آسان است، البته اگر انسان روش مند به آن ورود پیدا کند و خودش را غرق در جزئیات نسازد.
روش تحقیق در خصوص دین این نیست که انسان هر دینی را بنشیند تا آخر مطالعه کند و بعد همه آنها را با هم مقایسه کند!!! چنین روشی براستی یک عمر تحقیق را می طلبد!! برای تحقیق باید محورهای ادیان را نگاه کرد، هر محوری که ابطال شد، تما ادیانی که آن اعتقاد محورشان است باطل می شوند.

به عنوان مثال اعتقاد به خدا یا عدم اعتقاد به خدا به عنوان دو محور است، که تمامی ادیان را به دو دسته آسمانی و غیر آسمانی تقسیم می کند، طبیعتا با اثبات وجود خداوند تمام مکاتب الحادی، و ادیان غیر الهی ابطال خواهند شد، و اصلا بررسی و مطالعه آنها برای انتخاب لازم نیست. می بینید که به راحتی با بررسی یک مسئله بخش عظیمی از ادیان حذف شده و از حقانیت اسقاط می شوند.

پس در گام بعدی مقایسه ی ما برای دین حق منحصر در ادیان آسمانی خواهد شد، ادیانی که معتقد هستند خدای یگانه ای وجود دارد، و تعالیمشان از جانب او آمده است، طبیعتا اعتبار این ادیان در گرو اعتبار تعالیمشان است، یعنی حتی اگر آسمانی بودن آنها را بپذیریم و قبول کنیم که این ادیان واقعا پیامبرانی الهی داشته اند اما اعتبار امروزی این تعالیم در گرو این است که این تعالیم با سند قطعی و بی حرف و حدیث به آن پیامبرشان ختم شود، وگرنه اگر مثلا ما موسی(ع) و عیسی(ع) را پیامبر بدانیم اما هیچ دلیل سندی بر انتساب متون مقدس یهود و مسیحیت به این انبیا نداشته باشیم طبیعتا این ادیان اعتباری نخواهند داشت.

در میان ادیان الهی تنها دینی که به لحاظ سندی اعتبار دارد اسلام است، ادیان دیگر ولو ادیان الهی به شمار می روند اما از اثبات تاریخی و سند متون دینی خود عاجزند، بنابراین حتی اگر به آسمانی بودن اصل مسیحیت و یهود معتقد باشیم، این ادیان امروزی تعالیمشان برای ما حجیتی نخواهند داشت؛ تنها دین آسمانی که متن مقدس و کتاب آسمانی اش به صورت متواتر و بدون هیچ شائبه ای به ما رسیده و اختلافی در آن نیست اسلام است.
به همین خاطر برخی اندیشمندان معتقد هستند اگر اسلام نبود اصلا به آسمانی بودن یهود و مسیحیت و بسیاری از پیامبران و ادیان دیگر یقینی حاصل نمیشد.
البته از مقایسه اعتقادات هم می توان به این برتری رسید، مثلا از مقایسه تبیین این ادیان آسمانی در مورد خداوند یک راه است، شما توحید ناب اسلامی را مقایسه کنید با تثلیث، یا با تعابیر جسمانی یهود از خداوند؛ با این مقایسه حقانیت اسلام به روشنی اثبات میشود.

در مورد فرقه ها و مذاهب اسلامی هم همینطور، لازم نیست اعتقادات تک تک فرقه ها بررسی شود، باید به محورها توجه کرد، به عنوان مثال امامت بلافصل امیرالمومنین(ع) محوری است که با اثبات یا رد آن بسیاری از فرقه ها حقانیت خویش را از دست خواهند داد. اگر ما اینچنین طبق محورها پیش رفتیم خب مسیر برای کشف دین و مذهب خیلی آسان تر خواهد شد، حالا اگر در نهایت مجبور شدیم ین فرقه های شیعه با دقت و تأمل بیشتری بنگریم خیلی بهتر از این است که از همان ابتدا بنشینیم همه ادیان اسلام و یهود و مسیحیت و بودا و هندو و شین تو و مانند آن را مطالعه کنیم!

طبق آنچه که گذشت می بینید که تشخیص دین حق در صورتی که روشمند انجام شود چندان دشوار نخواهد بود.

اما آنچه که این تشخیص علمی ساده را دشوار می سازد جبرهای نامرئی هستند که عمدتا از مسائل روانشناختی نشأت می گیرند، پیش فرض ها و تعلقات درونی، علم زدگی، و هچنین جوّ زدگی از این عوامل به شمار می روند، انسان اگر از آنها رها شود و آزاد اندیشانه تصمیم بگیرد مسیر را به لحاظ علمی آسان خواهد یافت، اما جدایی از این جبرها به شدت دشوار است؛ علت اصلی ایستادگی انسان ها بر اعتقادات باطل خویش همین وابستگی های روانی آنهاست.
به عنوان نمونه در ماجرای جبر و اختیار معتقدین به جبر فقط آیاتی را دیدند که تفویض را نفی میکند، به همین خاطر معتقد به جبر شدند، و معتقدین به تفویض فقط آیاتی را دیدند که جبر را نفی می کند و معتقد به تفویض شدند؛ اما اگر اینها هر دو دسته آیات را با هم می دیدند با نفی هر دو، معتقد به اختیار و امر بین الامرین میشدند.
می بینید ناکامی آنها در کشف حقیقت به خاطر این بود که اول اعتقادشان را انتخاب می کردند و بعد در قرآن دنبال آیه ای برای تأیید اعتقادشان می رفتند! نه اینکه اول آیات را ببینند و بعد اعتقادشان را انتخاب کنند.

بنابراین در یک کلام، تشخیص دین حق:
به لحاظ علمی آسان، و به لحاظ روانی بسیار دشوار است

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64363&p=1011209&viewfull=1#post10...