سن صحابه معروف پیامبر (ص) هنگام رحلت چقدر بود؟

پرسش:
سن صحابه معروف پیامبر (صلی الله علیه وآله) هنگام رحلت چقدر بود؟ سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر؟

 

 


پاسخ:
یکی بهانه های که مخالفان خلافت حضرت علی (علیه السلام) نسبت به ایشان داشتند کمی سن حضرت بود ولذا گفتند:
كَرِهْنَاهُ‏ عَلَى حَدَاثَةِ السِّن‏(1) ما نسبت به سن کم ایشان کراهت داریم (که ایشان خلیفه شود). همین بهانه عمر بن خطاب در گفتگو با ابن عباس اظهار داشت.(2)
اگر بنا بود معیار سن افراد باشد که باید سلمان فارسی خلیفه می شود نه ابوبکر
سن برخی از صحابه در هنگام رحلت بدین قرار بود:
سلمان عمر بسیاری طولانی داشت و در هنگام ورود به مدینه پیرمرد بود، برخی عمر او را 350 سال عنوان کرده اند(3) که به نظر می رسید مبالغه است اما قطعی است که سن بسیار بالایی داشت.
بنابراین هنگام رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) سلمان پیرمردی با عمر بسیار بالا بود.
ابوذر ۲۰ سال پیش از ظهور اسلام، به دنیا آمد(4)
پیامبر (صلی الله علیه وآله) 23 سال بعد از ظهور اسلام رحلت کردند بنابراین ابوذر هنگام رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله) 43 سال داشت.

عمار بن یاسر در سال 37 به شهادت رسید.(5) ایشان هنگام شهادت 91یا 92 یا 93 سال داشت.(6) اگر کمترین که 91 است را در نظر بگیریم هنگام بعثت 41 ساله می شود زیرا بعثت 13 سال قبل از هجرت بوده و 37+13 می شود پنجاه اگر پنجاه را از 91 کم کنیم همان 41 می شود، بنابراین تقریبا هم سن پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود. یعنی هنگام رحلت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 64 سال داشت.
از تاریخ تولد مقداد اطلاعی در دست نیست اما با توجه به اینکه تاریخ‌نگاران سال درگذشت او را 33ق و در 70سالگی دانسته‌اند(7)احتمالا 24 سال قبل از بعثت(37 سال قبل از هجرت) به دنیا آمده باشد. سیره نویسان و مورخان، نسب خانوادگی او را تا جد بیستم نام برده‌اند(8)
اگر ایشان 37 سال قبل از هجرت به دنیا آمده باشد در هنگام رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 48 سال داشت.
ابوبکر هنگام رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله) به احتمال 61 سال داشت. زیرا برخی تولد او را دو سال بعد از عام الفیل می دانند(9) یعنی دوسال از پیامبر (صلی الله علیه وآله) کوچکتر بود.
تاریخ تولد عمر را سال 13 عام الفیل ذکر کرده اند(10)، بنابراین رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) پنجاه سال داشت.
تولد عثمان را به اختلاف، سال هفتم(11) یا ششم(12) عام الفیل دانسته است بنابراین هنگام رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله)56 یا 57 سال داشت.
زبیر بن عوام در سال 36 هنگام کشته شدن 66 یا 67 سال داشت.(13) بنابراین در هنگام در سال یازدهم یعنی شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) تقریبا چهل ساله بود.
طلحه بن عبیدالله کمتر از 10 سال قبل از بعثت به دنیا آمد.(14) بنابراین سی سال از پیامبر(صلی الله علیه آله) کوچکتر است و هنگام رحلت حضرت 33 سال داشته است.
بنابراین در هنگام رحلت حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) سلمان فردی سالخورده بود، ابوذر43، عمار63 یا64 ، مقداد48، ابوبکر61، عمر50، عثمان56 ، طلحه40 و زبیر 33سال داشتند و اگر سن معیار خلافت بود باید سلمان که از همه بزرگتر بود خلیفه می شد نه ابوبکر.

منابع:
1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، مصحح ابراهیم محمد الوالفضل، کتابخانه آیه الله مرعشی مجفی، قم، 1404ق، چاپ اول، ج12، ص82.
2. همان، ج12، ص46
3.خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، محقق، مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417،ق ج 1، ص176.
4.امین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف، ج4، ص225.
5.ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، تحقیق علی محمد معوض، عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1415ق، ج3، ص1138.
6.همان، ج 3، ص231.
7.ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الإصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الأولی، ۱۴۱۵ ج6، ص161.
8.ابن حزم‌اندلسی، علی بن احمد، جمهره انساب العرب، تحقیق محمد عبدالسلام‌ هارون، قاهره، دارالمعارف، ص441.
9.ابن اثیر الجزری، علی بن محمد، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، قاهره، بی‌نا، 1286ق، ج۳، ص223.
10.الاستیعاب، ابن‌عبدالبر، دارالجیل، بیروت، 1412ق، ج3، ص1144.
11. همان،ج 3،ص 1037.
12. ابن حجر، عسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق محب الدین الخطیب،‌دار المعرفة، بیروت،ص 4،ج ص377.
13.ابن حجر،الإصابة فى تمييز الصحابة،پیشین، ج 62، ص460.
14. بلاذری، احمد بن یحیی، جمل من انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، الطبعة الاولی، ۱1417ق، ج10، ص129.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64263&p=1007655&viewfull=1#post10...