چرا صادق خلخالی عده ای را بدون محاکمه اعدام کرد؟

پرسش:
چرا آقای صادق خلخالی عده ای را بدون محاکمه اعدام کرد؟ و حتی به کورش اهانت کرد و می خواست مقبره فردوسی و تخت جمشید را خراب کند، با این حال چرا امام حمینی او را عزل نکرد؟آیا با کارهای او ایشان موافق بود؟


پاسخ:

در مورد اعدام ها که برخی از آنها جنایتکار بودند و اعدام آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته برخی تندروی ها در اوایل هر انقلابی از سوی مردم بدیهی است که این کارها را نباید به نام اشخاص نوشت.
در مورد اهانت به کورش نیز، نظر شخصی ایشان بوده الان نیز افرادی در مورد کورش افراط می کنند و برخی تفریط. بنا نیست در این گونه موارد مقام معظم رهبری وارد شوند زیرا مسائل مشابه بسیار است.
کورش شخصی بوده که امروزه با اهداف خاص بزرگ نمائی می شود و برخی بسیار در این مورد افراط می کنند در مقابل نیز برخی به تخریب وی پرداخته و تخریب می کنند.
اما در مورد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید نیز در خود پرسش شما آمده که قصد داشت اما انجام نداد.

در اینکه چرا امام خمینی با ایشان مخالفت نکرد.
اولا: باید با دلایل محکمه پسند ثابت شود ایشان چنین کارهایی کرده است.
وثانیا: امام خمینی با ایشان برخورد کرده یا نه یا جلو ایشان را گرفته است یا نه.
امام خمینی در حکمی به ایشان دستور می دهد تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل میشود حضور یابد و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم صادر کند.(1)
بنابراین معلوم نیست این اعدام ها بدون محاکمه شرعی صورت گرفته باشد و بر فرض که بدون محاکمه چنین امری صورت گرفته باشد بدون اطلاع امام بوده زیرا ایشان به تصریح دستور به محاکمه شرعی می دهند.

پی نوشت:

1. امام خمینی ، صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ‏ايران- تهران‏، سال 1389ق، چاپ پنجم، ج6، ص215

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64081&p=1006411&viewfull=1#post10...