تاریخ عمومی

تاریخ عمومی

چرا یهودی‌های امروز، هیچ شباهتی به یهودی‌های دوران هولوکاست ندارند؟

شهر جواب ـ عکس‌هایی که درباره هولوکاست می‌گذارند، معلوم نیست حقیقی باشد؛ چون اصل ماجرای هلوکاست را بعضی از کارشناسان دروغ و مظلومیت‌نمائی یهودیان می‌دانند، پس وقتی اصل واقعه جعلی باشد، عکس‌ها و مستندات دیگر آن نیز بی‌اعتبار می‌شود.