نهم ربیع الاول چه مناسبت هائی دارد؟


پرسشک
مناسبتهای نهم ربیع الاول چیست؟


پاسخ:
روز نهم ربیع‌الاول برای شیعیان به عنوان روز آغاز امامت یا تاج‌گذاری «امام مهدی»(عجل الله فرجه) عید دانسته شده و مراسم و جشن‌هایی در این روز دایر می‌گردد[1]
بنابر قولی «عمر بن سعد» در روز نهم ربیع الاول به دست «مختار» کشته شد.[2]
اما در مورد قتل خلیفه دوم در این روز باید گفت: «عبدالجلیل قزوینی» (درگذشت قرن ششم هجری) بدون استناد به منبعی به قتل «عمر» در این روز اشاره کرده است.[3] اما «هاشم بن محمد» دیگر عالم این دوره، دلیل این انتساب را روایتی از «احمد بن اسحاق» مشهور به رفع القلم دانسته است[4] «علامه مجلسی» که در دوره صفویه می‌زیسته ضمن اشاره به روز مرگ «عمر»، دلیل اصلی آن را روایت رفع القلم دانسته است.[5] اما بنا بر منابع تاریخی «عمر بن خطاب» در روز 26 یا 27 ذی الحجه به دست «ابولولو» به قتل رسیده است.[6]
بنابراین آنچه برخی تصور می کنند که خلیفه دوم یعنی «عمر بن خطاب» در این روز به قتل رسیده است با منابع تاریخی شیعه و سنی همخوانی ندارد.

منابع


[1] . صادقی کاشانی، مصطفی، «نهم ربیع، روز امامت و مهدویت»، مشرق موعود، س۶، ش۲۲، تابستان ۱۳۹۱ش

[2] . مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۳ق/ ۲۰۰۳م ص۲۵۸

[3] . قزوینی، عبدالجلیل، بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸ش، ص۳۵۳

[4] . حلی، حسن بن سلیمان، المحتضر، نجف، حیدریه، ۱۳۷۰ق، ص۴۴

[5] . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دارالرضا، ۱۴۰۳ق، ج۳۱، ص۱۱۹ و ۱۲۰

[6] . شیخ مفید، مسارالشریعه، دارالمفید، ۱۴۱۴ق، قم، ص۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، جامعه مدرسین،۱۴۱۰ق، قم ج۱، ص۴۱۹.طبری، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۹۴؛ یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دارصادر، ج۲، ص۱۶۲


http://www.askdin.com/showthread.php?t=61152&p=974165&viewfull=1#post974165