دوستی های مجازی ،چه آثار منفی می تواند داشته باشد؟

سوال:
دوستی های مجازی ،چه آثار منفی می تواند داشته باشد؟


پاسخ:
فضای مجازی دنیای عجیبی است و نیاز است که با دید منطقی و نگاه واقع بینانه به این فضا نگاه شود، معمولا دوستی های که در فضای مجازی اتفاق می افتد، جوانب مختلفی دارد و مثل دنیای واقعی ملاکهای خاص خودش را دارد، بنابراین اگر فرد بدون ضابطه و ملاک درست وارد ارتباطات دوستی شود و از لحاظ عاطفی و احساسات خود را کنترل نکند آسیب زا خواهد شد.
معمولا دیده شده که افراد با نیت های مختلف به فضای مجازی ورود پیدا کرده و شروع به صحبت با یکدیگر می کنند و حرف هایی بین آنها رد و بدل می شود، نوع این صحبتها و گفتگوها می تواند انگیزه ها و اهداف مختلفی را در پی داشته باشد، بنابراین اگر چنین ارتباطاتی بدون هدف صحیح بوده و بیشتر جنبه تقننی و بدون ضابطه و یا از سر فرار از تنهایی باشد، اشتباه است و باید ترک شود.
مهمترین اشکال فضای مجازی عدم آگاهی و شناخت کافی است. بنابراین اگر دوستی های فضای مجازی بدون حساب شده انجام بگیرد؛ صحیح نبوده و می تواند به عنوان تهدید و خطر جدی زندگی فرد را به مخاطره بیاندازد.
از جمله مواردی که به عنوان آثار منفی در این روابطها قابل پیش بینی است عبارتند:
1. درگیری های ذهنی بیجا
2. وابستگی های عاطفی غیر منطقی
3. اتلاف وقت
4. هم رای شدن با فرد مقابل، خصوصا در مواردی که افکار فرد صحیح و عاقلانه نباشد.
5. اعتماد نادرست به طرف مقابل و در اختیار قرار دادن اسرار خصوصی و یا ارسال فایل های شخصی
6. تصمیم گیری های غیر واقع بینانه و غیر اصولی
7. سوء استفاده قرار گرفتن فرد به مناسبتهای مختلف
8. خطر ابتذال و فساد

 

 

http://www.askdin.com/showthread.php?t=59186&p=970217&viewfull=1#post970217