آیا ساخت قرآن طلاکاری شده،اسراف نیست؟

در این باره چند نکته به نظرمی رسد
1. منظور از حرام بودن این کار آیا از نظر شرعی است که ممکن است بگوییم چون این کار با هزینه شخصی بوده است و از بیت المال چیزی هزینه نشده است و بلکه با فروش این اثر هنری ممکن است سود و منافعی هم عاید سازنده این اثر بشود پس اسرافی در کار نبوده و حرام شرعی نیست ، اما اگر از نظر اخلاقی و عرفی بگوییم ممکن است بگوییم در چنین شرایطی شاید این نوعی کج سلیقگی از ناحیه سازنده این اثر با آب و روکش طلا باشد و بگوییم اگر این کار اتفاق نمی افتاد بهتر بود و کار جالبی نیست . چون در جامعه ای که اولویت های زیاد دیگری مانند ساخت مراکز دینی و فرهنگی، رسیدگی به بچه های یتیم و بی سر پرست، وجود مساکین و فقرا ، وضعیت متوسط و زیر متوسط و حتی زیر فقر برخی از اقشار جامعه وجود دارد بی شک ارائه قرآن طلا کاری شده اولویت فرهنگی نخواهد بود .
2.بر اساس گفته سازنده این اثر حدود 150 گرم طلا برای روکشی این قرآن استفاده شده و تمام اینها هزینه شخصی بوده و پولی و طلایی از بیت المال هزینه نشده است که اگر این گونه باشد ممکن است بگوییم خلق چنین اثر هنری با این مقدار ارزشمند باشد .
3.همان طور که برخی از دوستان اشاره کردند این که ما تنها به ظواهر قرآن اهمیت بدهیم و بخواهیم با تزیین آن تقیید و ارادت و عمل خود را به آن نشان بدهیم این مناسب نیست ، چون قرآن کریم برای هدایت بشر به سوی کمال و این که انسان ها با عمل به دستورهای آن به رستگاری برسند نازل شده است .
4.ارائه آیات قرآن به صورت کتابت زیبا در لوح های زیبا و چاپ مناسب و زیبای قرآن و حفاظت از آیات و احترام به ظواهر قرآن نه تنها بد نیست بسیار هم لازم و شایسته است ولی اگر تکریم به تزئیین و اشرافی گرایی و بد بین کردن مردم برسد و از اولویت های فرهنگی و دینی خارج شویم و دچار افراط شویم این مناسب نیست .

در نتیجه این کار در شرایط فعلی از اولویت های دینی و فرهنگی نیست و ممکن است باعث تکدر خاطر برخی از اقشار مختلف جامعه شود .

http://www.askdin.com/showthread.php?t=61853&p=970520&viewfull=1#post970520