پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

انگیزه اعراب برای حمله به ایران چه بود؟

پرسش:انگیزه اعراب برای حمله به ایران چه بود؟پاسخ: برخی معتقدند که انگیزه اعراب از فتوحات ترویج اسلام بوده است. برای اینکه بخواهند اسلام را گسترش دهند دست به فتوحات زدند. قبل از شروع جنگ "قادسیه" قاصد مسلمانان و فرمانده سپاه "ایران" با یکدیگر سخن گفتند که انگیزه مسلمانان از این جنگ به نوعی بیان...

منظور از «لاحکم الا لله» چیست؟

پرسش:آیا خوارج بعد از تعیین حکمیت پشیمان شدند یا بعد از داوری حکمیت؟ آنان پشیمانی خود را چگونه توجیه میکنند؟ منظور از «لاحکم الا لله» چیست؟  پاسخ:پس از اینکه قرآنها بر سر نیزه رفت برخی از یاران حضرت، ایشان را مجبور کردند تا جنگ را متوقف نماید و بر اساس حکمیت عمل کند. حضرت به ناچار پذیرفت که از...

مستندات پزشکی شهادت امامان بر اثر مسمومیت

پرسش:چه سند هایی یا چه نوشته هایی هست که از نظر پزشکی نشان دهد آنها دچار مسمومیت شده و سپس وفات نموده اند و چرا هیچ گزارشی در مورد مسموم شدن امامان شیعه نقل نشده است،ضمن آنکه چگونه با وجود علم غیب امامان ،آنها غذای مسموم را خوردند؟پاسخ:اسنادی که امروزی تحت عنوان نظر کارشناسی پزشکی قانونی مطرح می...

آیا شهریار شعر«علی ای همای رحمت» را از شاعری دیگری سرقت علمی کرده؟

پرسش: آیا شهریار شعر«علی ای همای رحمت» را از شاعری دیگری به نام مفتون همدانی سرقت علمی کرده است؟؟ پاسخ:اگر در شعر زیبای شهریار و نیز شعر زیبای مفتون همدانی دقت شود به دست می آید که هیچ بیتی عینا تکرار نشده و تنها مصرع اول شعر شهریار شباهت به ابیات اول مفتون دارد اما به هیچ وجه تکرار نیست....

تحقيق در مورد نسب ابوبکر

سؤال: آیا سند روایت «طبرانی» در بیان ازدواج «ابوقحافه» با فرزند برادرش از دیدگاه حدیثی معتبر است؟پاسخ: نام خليفه ی اول در دوران جاهلیت، «عبدالکعبة» بود كه پس از اسلام، اين نام به «عبدالله» تغییر یافت.(1) پدر وی، «عثمان بن عامر» يا «ابوقُحافه» و مادرش «سَلمی، ام الخیر» بود.یکی از مسائل نقل شده در...