خمس و زکات

خمس و زکات

آیا خمس به پس‌انداز تعلق می‌گیرد؟

شهر جواب ـ به این موارد خمس تعلق می‌گیرد. و شما می‌توانید با تماس با دفتر مرجعتان نسبت به تعیین سال خمسی و بخشودگی بخشی از خمس پس‌انداز برای ازدواج اقدام نمایید.(02537473) در ضمن قیمت طلا روز سال خمسی محاسبه می‌شود.

دادن خمس به امام جمعه‌ای که پشت سرش حرف است، چه حکمی دارد؟

خمس

شهر جواب ـ در مرحله اول، لازم است مرجع تقلید زنده انتخاب نمایید و با اجازه مرجع تقلید زنده، می‌توانید به مرجع قبلی باقی بمانید.
در مورد پرداخت خمس هم باید به مرجع تقلید یا نماینده ایشان بپردازید و اگر امام جمعه شهرتان به عنوان نماینده مرجع تقلیدتان باشد، پرداخت خمس به ایشان بی‌مانع است.

آیا به چنین جوانی خمس تعلق میگیرد؟

شهر جواب ـ از اولین حقوقی که دریافت کردید، سال خمسی شما محسوب می شود و سر سال خمسی پس انداز مذکور خمس دارد، مگر این که تا چند روز بعد از سال خمسی، بخواهید آن را برای ضروریات زندگی خرج نمایید

آیا باید برای بالا رفتن قیمت خانه نیز خمس داده شود؟

شهر جواب ـ اگر به قصد گران شدن و سرمایه خریداری شده باشد بر مقدار قیمت اضافه شده خمس دارد واگر برای سکونت و مورد نیاز بوده است به مقدار اضافه آن خمس تعلق نمی گیرد.

نحوه محاسبه خمس در مورد یک حساب بانکی

شهر جواب ـ در این موارد، فرد باید مقدار مال خمس داده شده را از هدیه و غیر آن بداند، در غیر این صورت، لازم می آید خمس تمام مالی را که تا سر سال خمسی باقی مانده است، بپردازد یا با دفتر مرجع تقلیدش، مصالحه نماید.

تعلق خمس به اصل پول و سپرده آن در بانک

شهر جواب ـ اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسى، پرداخت خمس آن واجب است (مگر این که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه، وافى به هزينه‌‌ زندگى نباشد و يا اين که کسب با بقيه مال، مناسب با شأن عرفى نباشد که در این صورت، اصل پول خمس ندارد). و همچنین سود حاصل در صورتی که تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.