پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد؟

پرسش:در منشور روحانیت این عبارت از امام خمینی نقل شده است:«من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیلهای غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم».علت این عذرخواهی امام چه بوده است؟درست است که امام در مورد جنگ تحلیل غلط داشتند؟پاسخ:این ماجرا بر می...

آیا در تاریخ اسلام، تهاجم فرهنگی وجود داشته است؟

تهاجم فرهنگی، به معنای هجوم بردن یک مجموعة سیاسی یا اقتصادی به بنیانهای فرهنگی یک ملت، به منظور جایگزین کردن فرهنگ خود به جای فرهنگ آن ملّت است.طبق این تعریف در تهاجم فرهنگی دو هدف مورد نظر است.1. بی اعتقاد کردن نسل نو به معتقدات خود;2. جایگزینی فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ بومی.(فرهنگ و تهاجم فرهنگی...

پرسش: عوامل سقوط آندلس چه مسائلی بود؟ آیا فساد اخلاقی باعث این حادثه شد؟

پاسخ:عوامل مختلفی در سقوط حکومت مسلمانان در اندلس نقش داشت از جملهیک، جنگ های متعدد:جنگ های پی در پی اگر با پیروزی نیز همراه باشد در نهایت به تضعیف قوا می انجامد، و در نهایت باعث شکست دولتها می شودیکی از دلایل شکست مسلمانان در آندلس جنگهای متعددی است که اتفاق افتاد. (1) در این زمان صدها جنگ بین...

پرسش: طبق نقل منابع تاریخی ماند تاریخ طبری،آب دهان انداختن عمرو بن عبدود به صورت امام علی(ع) بخاطر نیرنگی بود که امام(ع) به عمرو زد و توانست با این نیرنگ،عمرو را زخمی کند.آیا واقعاً امام علی(ع) با نیر

پاسخ:با عرض سلام و ادبهر چند این موضوع در برخی منابع آمده است،؛اما با بررسی این منابع استفاده می شود که آب دهان انداختن "عمرو بن عبدود" بر صورت مولا علی(علیه السلام) قابل قبول نخواهد بود.از جمله نقل های تاریخی در این رابطه عبارتند از:قیل: إنّ علیا (ع) صرع فی بعض حروبه رجلا، ثم قعد على صدره لیحتزّ...

آیا امام علی(علیه السلام) در جنگ خندق،با حیله و فریب توانست عمروبن عبدود را شکست بدهد؟

مراجعه به منابع تاریخی و نقد و بررسی منصفانه آنها و اتفاقاً نوع برخورد امام علی(ع) بعد از به درک واصل کردن عمرو بن عبدود،هر چند ناقص و نادرست مطرح شدن مبارزه امام علی(ع) در جنگ خندق را بیان می کند،اما این واقعیت را هم مطرح می کند که اتفاقاً یکی از نمونه هایی که بیانگر اوج شجاعت،دلاوری و پهلوانی...