آیا با دوستی که عقائد مذهبی من را مسخره میکند میتوانم قطع رابطه کنم؟

تقيد شما به حجاب اسلامى حاكى از باورهاى عميق شما به آموزه هاى دينى است و به طور قطع ظرف وجودى شما آن قدر طاهر و پاكيزه بوده كه خداوند آن را لايق پذيرش معارف حق قرار داده است و بايد خدا را به پاس اين نعمت بزرگ شكرگزار باشى و شكرگزارى خداوند به اين است كه بيش از پيش خود را ملزم به رعايت حدود الهى كنى. و اما اين كه فرموده‏ ايد رابطه ‏تان را با دوستان بدحجابتان و کم اعتقدتان ادامه دهيد يا قطع كنيد، اين بستگى دارد به اين كه رابطه شما با دختران بد حجاب و کم اعتقادچه پيامدى براى شما دارد.

به عبارت ديگر اگر احساس مى كنيد كه با ايجاد ارتباط با اينگونه افراد مى توانيد روى آنها تأثير بگذاريد و محبت شما با آنها باعث مى شود كه در رفتارشان تجديد نظر كنند و از سوى ديگر شما تحت تأثير رفتار غلط آنها قرار نمى گيريد در اين صورت رابطه خود را نه تنها با آنها قطع نكنيد بلكه سعى كنيد در پرتو اين روابط دوستانه زمينه هدايت و اصلاح رفتار آنها را فراهم كنيد. اما در صورتى كه رابطه شما با آنها نه تنها تأثير ندارد بلكه باعث مى شود كه شما از آنها اثر بپذيريد و خداى ناكرده در باورهاى خود سست شويد و كم كم در رعايت شؤونات شرعى از جمله حجاب، وضعيت نامطلوبى پيدا كنيد در اين صورت واجب است روابط خود را با اين گونه افراد قطع كنيد و فقط با كسانى كه رعايت حجاب را مى كنند و مقيد به رعايت شؤونات اسلامى هستند رابطه برقرار كنيد، بنابراين با توجه به شناختى كه از خودتان داريد لحظاتى را با خود خلوت كنيد و ببينيد آيا بيشتر تأثيرگذار هستيد يا تأثير پذير و سپس تصميم بگيريد.

البته توصيه ما به شما اين است كه هر چه مى توانيد رابطه خود را با افراد صالح بيشتر كنيد
البته ايجاد ارتباط عاطفى و دوستانه فرق مى كند با برخوردهاى روزمره سعى كنيد در برخوردهاى روزمره با اخلاقى نيك با آنها برخورد كنيد و به آنها نشان دهيد كه هم مى توان محجبه بود هم نشاط داشت، هم مى توان مقيد به رعايت حدود الهى بود و هم فردى اجتماعى و فعال بود.

در صورت تصمیم به قطع رابطه
1- سعی کن در ابتدا با او صحبت کنی که ادامه این رابطه به صلاح هیچکدام نیست لذا او را قانع کنید که به این رابطه پایان دهید
2 - برای قطع رابطه ابتدا سعی کن به صورت تدریجی رابطه خود را با او کم کنی
3 - همرا با کم کردن رابطه سعی کن با توجه به رعایت اخلاق اسلامی و به دور از بی ادبی برخورد سردی با او داشته باشی تا زمینه سرد شدن او را از خود فراهم کنی
4 - ویژگیهای منفی او را برای خود بزرگ کن تا راحتتر بتوانی از او جدا شوی

با آرزوی موفقیت شما
یا علی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=42172&p=556439&viewfull=1#post556439