چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

سؤال:
چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

 

پاسخ:

نگاه جنسی داشتن مرد به زن طبیعی است و باید باشد؛ چون طبیعیت او اینگونه آفریده شده است. منتها مسئله ای که وجود دارد این است که باید این نگاه کنترل شود تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد. بنابراین اصل چنین نگاهی به عنوان یک مشکل مطرح نیست. حتی از توصیه های دینی اینگونه برداشت می شود که تحریک شدن در اثر بوی عطر زن نیز بیماری محسوب نمی شود؛ زیرا اگر بیماری بود خداوند چنین کاری را برای زن حرام نمی کرد و می گفت مرد باید به دنبال درمان رود!
بنابراین در نگاه اول باید اینگونه گفت که این حالتی که شما گمان می کنید مختص شماست، در هر مرد سالمی وجود دارد. منتها برای جلوگیری از بیراهه رفتن این حس ذاتی باید مطابق موازین شرعی افسار آن را به دست گرفت. رعایت عفاف « ارتباطي، چشمي، گفتاري، بويايي، لمسي، تخييلي، خوراكي و... » و همچنین تامین نیازهای جنسی به وسیله ازدواج تا حد زیادی مشکل شما را حل خواهد کرد. اگر با این موارد باز هم مشکل شما حل نشد آن موقع می توان چنین حالتی را به عنوان یک اختلال مورد بررسی قرار داد که نیاز به مراجعه به روانپزشک دارد.

معرفی کتاب:
مديريت نگاه، رضا اخوي، نشر بهار دل ها ( موضوع كتاب: بررسی رابطه نگاه و گناه از دیدگاه معارف دینی )
دانلود كتاب: http://efafinstitute.ir/UserFile/Lib...3b76c20bdc.pdf
اراده، دكتر مرتضي آقا تهرانی

http://www.askdin.com/thread46293.html#post632223