با این اتفاق چطور رفتارکنم؟

پرسش: دختری 18 ساله هستم به صورت خیلی اتفاقی برای لحظه ای کوتاه، برادرم که چند سال که از من بزرگتر است بدن برهنه ی مرا دید. الان من باید چکار کنم؟ خیلی خیلی ناراحتم.

 

 

پاسخ:

حجب و حیا داشتن برای هر خانمی، بهترین ویژگی است، و در شما این ویژگی بارز است و جای تحسین دارد.

 

 برای هر دختری سخت هست که با چنین شرایطی مواجه بشود  و آزارش می دهد.

 

اما بالاخره برای هر خانمی، ممکن است در زندگی اتفاق بیفتد و اینکه خودتان هم گفتید کاملا اتفاقی بوده و خدایی نکرده عمدی در کار نبوده است.

 

آن موضوع گذشته ولی فکر به ان موضوع دارد شما را آزار می دهد. آن اتفاق یک لحظه بوده ولی شما لحظات زیادی را به آن فکر می کنید و در ذهنتان بارها و بارها آن را تکرار می نمایید. به نظرتان منطقی است؟

 

سعی نمایید هرگاه این موضوع در ذهن شما تکرار می شود؛ آن را با فکری  خوب نسبت به برادرتان جایگزین نمایید و بگویید که برادرم باغیرت است و به من نگاه نکرده است. من همیشه مراعات می کردم و عمدی نبوده است و ... افکاری که آرامش به شما بدهد و سعی نمایید فکر به این موضوع را مداوم به تأخیر بیندازید یعنی به خودتان بگویید الان نمی خواهم به آن فکر کنم. 

 

ممکن است اصلا برادر شما درست شما را ندیده باشد همان یک لحظه که اتفاق افتاده ایشان هم حتما به سرعت روی شان را برگردانده اند. 

 

مواظب باشید این موضوع و فکر مداوم شما به این موضوع، احساس بدی نسبت به برادرتان در شما ایجاد نکند و طوری وانمود نمایید که اتفاقی نیفتاده است. 

 

این موضوع می تواند تجربه ای باشد برای اینکه احتیاط بیشتری در منزل نمایید.

http://askdin.com/comment/1042561#comment-1042561