ماهی قرمز سمبل عید چینی

پرسش:
آیا ماهی قرمز سمبل عید چینی است؟


پاسخ:
موضوع وجود ماهی قرمز سر سفره هفت سین ایرانیان از موضوعات مورد بحث در شبکه های مجازی اجتماعی است. برخی به عنوان دفاع از محیط زیست و حیوانات به خاطر اینکه در روز عید از این ماهی بر سر سفره استفاده شود آن را میخرند و بعد از چند روز ماهی میمیرد از این رو برخی برای حمایت از این ماهیان معتقدند اصلا در فرهنگ ایران قدیم موضوع ماهی قرمز بر سر سفره های عید وجود نداشته است.


این امر باعث شده هزینه قابل توجهی از خرید ماهی قرمز بر دوش ایرانیان گذاشته شود ضمن اینکه همه این ماهیان بعد از چند روز میمیرند دلیل دیگری که طرفداران این موضوع ارائه میکنند این است که در نقاشی کمال الملک که سفره هفت سین ایرانیان را به تصویر کشیده است خبری از ماهی قرمز در تنگ بلور شیشه ای در سفره هفت سین وجود ندارد و حتی معتقدند که این رسم از چینیها به ایران منتقل شده است و سابقا کسی در سفره هفت سین از ماهی قرمز استفاده نمیکرده بلکه چینیها در روز عید ماهیان را ازاد میکردند اما ایرانیان در تنگ بلور ماهی را زندان میکنند.


در مقابل برخی بر این باورند که ماهی قرمز 1000 سال پیش در سفره عید ایرانیان وجود داشته و از ایران به چین رفته و چینیها از آن استفاده کرده آن را پرورش داده و در ژن آن دستکاری نموده به اشکال و رنگهای مختلفی آن را پرورش دادند به ایران و اروپا هم صادر نمودند. پس از همان اول ماهی قرمز برای ایرانیان بوده نه چینیها.(1)
اگر چه فایده ای بر این بحث مترتب نیست، مشخص نیست در منابع چینی چنین مطلبی بیان شده باشد.

پی نوشت:
1.وثوقی، غلامحسین. ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش

http://www.askdin.com/showthread.php?t=65072&p=1019726&viewfull=1#post10...